Частина IV. Завдання 21

Підмембранні комплекси клітини

До підмембранних компонентів клітини належать різноманітні структури білкової природи, що утворюють внутрішній каркас клітини, або цитоскелет: мікротрабекулярна система, мікротрубочки і мікронитки (мікрофіламенти).

Функції цитоскелета:

• опорна;

• закріплення в певному положенні органел;

• переміщення органел у клітині.

Мікротрабекулярна система — сітка тонких фібрил (2-3 нм завтовшки), що перетинає цитоплазму в різних напрямках і зв’язує між собою всі внутрішньоклітинні компоненти: мікротрубочки, мікронитки, органели клітини та цитоплазматичну мембрану. Це дуже динамічна система, яка може розпадатись у разі зміни зовнішніх умов і знову збиратися.

Мікротрубочки — компоненти всіх еукаріотичних клітин. Це циліндричні нерозгалужені структури, діаметр яких 10-30 нм; завдовжки до кількох мікрометрів. Мікротрубочки легко розпадаються за підвищеної температури за наявності йонів Кальцію і збираються з молекул глобулярного білка тубуліну за наявності йонів Магнію та АТФ.

Функції мікротрубочок:

• беруть участь у формуванні веретена поділу еукаріотичних клітин, у внутрішньоклітинному транспорті речовин;

• входять до складу джгутиків, війок, центріолей.

Мікронитки, або мікрофіламенти, — тонкі (4-7 нм у діаметрі) ниткоподібні структури, що складаються зі скоротливих білків актину й міозину. Взаємодія актину й міозину лежить в основі скорочення м’язів. Нитки актину й міозину ковзають одна відносно іншої, унаслідок чого відбувається скорочення або розслаблення складових одиниць м’язів.

Функції мікрониток:

• у взаємодії з мікротрубочками поверхневого шару цитоплазми і плазматичною мембраною забезпечують рухову активність цитоплазми;

• беруть участь у зміні форми клітини;

• входять до складу мікроворсинок епітелію кишечника.

До підмембранних компонентів належить також пелікула — ущільнений зовнішній шар цитоплазми багатьох найпростіших (евглени, інфузорії тощо). Пелікула забезпечує клітині відносну сталість форми й надає міцності поверхневому апарату.

Повідомити про помилку