Частина IV. Завдання 37

Доведіть, що людський організм — самовідновлювальна система

Людина — складова біосфери, виду, і тому в процесі життєдіяльності вона має зважати на закони природи як системи вищого порядку. Людині притаманні загальні властивості живих систем:

— самоорганізація— внутрішня упорядкованість, яка виявляється через взаємодію її складових, що забезпечують цілісність системи, надають їй якісно нових властивостей;

— обмін речовин, енергії та інформації, що виявляється в процесах живлення, дихання, виділення, а також у сприйнятті впливів зовнішнього середовища;

— самовідновлення — регенерація багатьох (не всіх!) функцій, структур та енергетичних витрат;

— ріст і розвиток — кількісні та якісні зміни як окремих складових, так і організму загалом;

— подразливість — здатність відповідати на вплив умов зовнішнього середовища та зміни внутрішнього середовища;

— самовідтворення (розмноження) — здатність організмів відтворювати собі подібних;

— спадковість і мінливість — здатність зберігати ознаки й набувати нових;

— саморегуляція — здатність підтримувати сталість хімічного складу, фізичних властивостей та цілісності організму;

— адаптація — здатність пристосовуватись до умов навколишнього середовища.

Окрема властивість живого не відображає цілісно сутність біологічної системи. Лише взаємопов’язана сукупність цих ознак характеризує її як цілісність.

Повідомити про помилку