Частина IV. Завдання 9

Назвіть основні біологічні явища, що характеризують молекулярно-генетичний рівень організації живого

Розвиток хромосомної теорії спадковості, аналіз мутаційних процесів, вивчення будови хромосом, фагів і вірусів розкрили основні риси організації елементарних генетичних структур і пов’язаних з ними явищ. Основні структури на цьому рівні являють собою ДНК, диференційовані на триплети азотистих основ, які утворюють гени. Гени на цьому рівні організації живого — елементарні одиниці. Основними елементарними явищами, пов’язаними з генами можна вважати їх здатність до конваріантної редуплікації, локальних структурних змін (мутацій) і здатність передавати збережену в них інформацію внутрішньоклітинними керівним системам. Конваріантна редуплікація відбувається за матричним принципом шдяхом розривання водневих зв’язків подвійної спіралі ДНК за участі фермента ДНК-полімерази. Потім кожна з ниток будує комплементарну собі нитку. Піримідинові й пуринові основи комплементарних ниток з’єднуються водневими зв’язками між собою ДНК-полімеразою.

На збирання ДНК кишкової палички, яка складається приблизно із 40 000 пар нуклеотидів, необхідно приблизно 10 с. Генетична інформація переноситься з ядра молекулами і-РНК до рибосом цитоплазми і там бере участь у синтезі білка. Білок, який складається з 1000 амінокислот, у соматичній клітині синтезується за 5-6 хв, а в бактеріальній — ще швидше. Основні керівні системи, як у разі конваріантної так і внутрішньоклітинної передачі інформації використовують «матричні принципи» для побудови специфічних макромолекул.

Редуплікація, яка базується на матричному копіюванні, зберігає не тільки генетичну норму, але й відхилення від неї, тобто мутації.

Повідомити про помилку