Частина IV. Завдання 9

Назвіть основні біологічні явища, що характеризують молекулярно-генетичний рівень організації живого

Розвиток хромосомної теорії спадковості, аналіз мутаційних процесів, вивчення будови хромосом, фагів і вірусів розкрили основні риси організації елементарних генетичних структур і пов’язаних з ними явищ. Основні структури на цьому рівні являють собою ДНК, диференційовані на триплети азотистих основ, які утворюють гени. Гени на цьому рівні організації живого — елементарні одиниці. Основними елементарними явищами, пов’язаними з генами можна вважати їх здатність до конваріантної редуплікації, локальних структурних змін (мутацій) і здатність передавати збережену в них інформацію внутрішньоклітинними керівним системам. Конваріантна редуплікація відбувається за матричним принципом шдяхом розривання водневих зв’язків подвійної спіралі ДНК за участі фермента ДНК-полімерази. Потім кожна з ниток будує комплементарну собі нитку. Піримідинові й пуринові основи комплементарних ниток з’єднуються водневими зв’язками між собою ДНК-полімеразою.

На збирання ДНК кишкової палички, яка складається приблизно із 40 000 пар нуклеотидів, необхідно приблизно 10 с. Генетична інформація переноситься з ядра молекулами і-РНК до рибосом цитоплазми і там бере участь у синтезі білка. Білок, який складається з 1000 амінокислот, у соматичній клітині синтезується за 5-6 хв, а в бактеріальній — ще швидше. Основні керівні системи, як у разі конваріантної так і внутрішньоклітинної передачі інформації використовують «матричні принципи» для побудови специфічних макромолекул.

Редуплікація, яка базується на матричному копіюванні, зберігає не тільки генетичну норму, але й відхилення від неї, тобто мутації.

Частина IV. Завдання 5Частина IV. Завдання 6Частина IV. Завдання 7Частина IV. Завдання 8Частина IV. Завдання 9Частина IV. Завдання 10Частина IV. Завдання 11Частина IV. Завдання 12Частина IV. Завдання 13

Зворотній зв’язок