Частина V. Завдання 1

Опишіть хімічний склад клітинних мембран

Усі клітинні мембрани прокаріотів й еукаріотів мають подібні хімічний склад і принцип організації.

Співвідношення хімічних компонентів і деталі будови можуть відрізнятися залежно від типу мембран та їхніх функцій.

Основними хімічними компонентами мембрани є ліпіди, білки та деяка кількість вуглеводів:

а) ліпіди становлять близько 40 % сухої маси мембран. До ліпідів належить велика група органічних речовин, які погано розчиняються у воді (гідрофобність), але добре розчиняються в органічних розчинниках і жирах (лінофільність).

Характерними представниками ліпідів мембран клітин є фосфоліпіди, сфінгомієліни, холестерини.

Склад ліпідів по обидва боки мембрани різний, що визначається асиметричністю будови біліпідного шару молекули ліпідів у складі клітинних мембран дуже рухливі, вони можуть переміщуватися у площині мембран зі значною швидкістю: понад мільйон переміщень за секунду, але перескакування їх з одного шару до іншого — різне явище.

б) білки становлять близько 60 % сухої маси мембран. Розрізняють поверхневі та внутрішні білки.

Поверхневі білки зв’язані з поверхнями мембран безпосередньо чи через двовалентні катіони, переважно Са2+ та Mg2+ електричними силами; при руйнуванні клітини легко відокремлюються від мембрани. Вони утворюють комплекс з ліпідами. Внутрішні білки становлять майже 70 % загальної кількості мембранних білків. Вони занурені на різну глибину в подвійний шар ліпідів. Іноді перетинають мембрани наскрізь. Такі білки зв’язують обидві поверхні мембрани.

За біологічною роллю мембранні білки поділяють на ферментативні, захисні, захисні, рецепторні (сигнальні білки) та структурні. Структурні білки стабілізують мембрани. Рецепторні білки у відповідь на вплив різних чинників довкілля змінюють свою просторову структуру і таким чином передають сигнал у клітину.

в) вуглеводи не входять самостійно до складу мембран. Вони утворюють комплекси з білками чи ліпідами. Глікопротеїди чи гліколіпіди відповідно. Локалізовані на зовнішньому шарі зовнішньої мембрани.

Частина IV. Завдання 57Частина IV. Завдання 58Частина IV. Завдання 59Частина IV. Завдання 60Частина V. Завдання 1Частина V. Завдання 2Частина V. Завдання 3Частина V. Завдання 4Частина V. Завдання 5

Зворотній зв’язок