Частина V. Завдання 10

Дайте цитологічне обгрунтування одноманітності гібридів першого покоління

1) У соматичних клітинах усі хромосоми парні (у клітинах гороху посівного — сім пар хромосом).

2) При моногібридному схрещуванні альтернативні прояви ознаки визначаються парними генами, розміщеними в гомологічних хромосомах.

3) Під час мейозу з кожної пари гомологічних хромосом у гаметах буде по одній хромосомі, а отже, й по одному гену з кожної пари.

4) У зиготі після запліднення відновиться парність хромосом і локалізованих у них генів.

5) Якщо одна з батьківських форм мала хромосоми з домінантними генами, а друга з рецесивними, то все потомство F1 бути гетерозиготними — Аа, а за фенотипом — одноманітним.

Частина V. Завдання 6Частина V. Завдання 7Частина V. Завдання 8Частина V. Завдання 9Частина V. Завдання 10Частина V. Завдання 11Частина V. Завдання 12Частина V. Завдання 13Частина V. Завдання 14

Зворотній зв’язок