Частина V. Завдання 11

Назвіть основні положення хромосомної теорії спадковості

1) Гени розташовуються в хромосомах; різні хромосоми містять неоднакову кількість хромосом; набір генів кожної із гомологічних хромосом унікальний.

2) Алельні гени займають певні ідентичні локуси гомологічних хромосом.

3) У хромосомі гени розташовуються в певній послідовності за її довжиною в лінійному порядку.

4) Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому має місце зчеплене успадкування деяких ознак: сила зчеплення перебуває в оберненій залежності від відстані між генами.

5) Кількість груп зчеплення в організмі дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

6) Порушення зчеплення відбувається лише внаслідок кросинговеру.

7) Незалежне успадкування характерне лише для генів, що розташовані в негомологічних хромосомах.

8) Кожний біологічний вид характеризується специфічним набором хромосом — каріотипом.

9) Генетичні закономірності, описані хромосомною теорією спадковості, відповідають правилам зчепленого спадкування ознак і випливають з факту локалізації генів.

Повідомити про помилку