Частина V. Завдання 11

Назвіть основні положення хромосомної теорії спадковості

1) Гени розташовуються в хромосомах; різні хромосоми містять неоднакову кількість хромосом; набір генів кожної із гомологічних хромосом унікальний.

2) Алельні гени займають певні ідентичні локуси гомологічних хромосом.

3) У хромосомі гени розташовуються в певній послідовності за її довжиною в лінійному порядку.

4) Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому має місце зчеплене успадкування деяких ознак: сила зчеплення перебуває в оберненій залежності від відстані між генами.

5) Кількість груп зчеплення в організмі дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

6) Порушення зчеплення відбувається лише внаслідок кросинговеру.

7) Незалежне успадкування характерне лише для генів, що розташовані в негомологічних хромосомах.

8) Кожний біологічний вид характеризується специфічним набором хромосом — каріотипом.

9) Генетичні закономірності, описані хромосомною теорією спадковості, відповідають правилам зчепленого спадкування ознак і випливають з факту локалізації генів.

Частина V. Завдання 7Частина V. Завдання 8Частина V. Завдання 9Частина V. Завдання 10Частина V. Завдання 11Частина V. Завдання 12Частина V. Завдання 13Частина V. Завдання 14Частина V. Завдання 15

Зворотній зв’язок