Частина V. Завдання 12

Схарактеризуйте типи взаємодії генів

Пряме домінування — один алельний ген пригнічує прояв іншого.

Неповне домінування — один алельний ген не повністю пригнічує прояв іншого, тому з’являється проміжний прояв ознаки.

Кодомінування — вияв обох алелів гена за одночасної присутності їх у гетерозиготі (напр., поява аглютиногенів А і В у прояві осіб |А|В).

Наддомінування — окремий випадок переваги гетерозиготного стану алелів над гомозиготним. Виявляється у вищому рівні розвитку ознак і властивостей у гетерозигот порівняно з гомозиготним домінантом і пристосованості їх до певних умов середовища, можна пояснити також як гетерозис, що виникає при моногібридному схрещуванні.

Множинний алелізм — у визначенні ознаки беруть участь не два алельні гени, а кілька (напр., успадкування крові у людини).

Летальні гени — гени, що зумовлюють спільне зниження життєздатності організму, яке призводить до його загибелі.

Комплементарність — спостерігається у випадках, коли неалельні гени роздільно не проявляють своєї дії, але за одночасної присутності в генотипі зумовлюють розвиток нової ознаки. При цьому ознака розвивається в результаті взаємодії двох ферментів, утворених під контролем двох алельних генів.

Епістаз — при домінуванні дія однієї алелі пригнічується іншою алеллю цього ж гена:

А > а, В > b і т. д. Але існує взаємодія, за якої один ген подавляється дією іншого, напр., А > В, a > B, чи b > А і т. д. Таке явище називають епістазом. Гени, які пригнічують дію інших генів, називаються супресорами, або інгібіторами.

Вони можуть бути як домінантними, так і рецесивними. Гени-супресори відомі у тварин, рослин і мікроорганізмів. Епістаз прийнято поділяти на домінантний і рецесивний.

Полімерія — кілька домінантних неалельних генів впливають на ступінь розвитку певного стану ознаки.

Частина V. Завдання 8Частина V. Завдання 9Частина V. Завдання 10Частина V. Завдання 11Частина V. Завдання 12Частина V. Завдання 13Частина V. Завдання 14Частина V. Завдання 15Частина V. Завдання 16

Зворотній зв’язок