Частина V. Завдання 19

Ланцюги живлення

Основою будь-якої екосистеми є трофічні та супутні їм енергетичні зв’язки. Перенесення потенціальної енергії їжі, створеної фотосинтезуючими організмами, шляхом поїдання одних видів іншими називається ланцюгами живлення, або харчовими ланцюгами. Кожний ланцюг живлення складається з певної кількості ланок, або трофічних рівнів. Ланцюги живлення утворюють ряди видів, пов’язаних один з одним харчовими відносинами, що створює певну послідовність у передачі речовин і енергії. Перший трофічний рівень утворюють продуценти (рослини), другий — первинні консументи, або консументи І порядку (рослиноїдні тварини), третій — вторинні консументи, або консументи II порядку (м’ясоїдні тварини). Кількість ланок ланцюгів живлення обмежена (не перевищує 4-5), оскільки під час передавання енергії з попередньої ланки до наступної більша її частина втрачається.

Ланцюги живлення склались у процесі історичного розвитку органічного світу і є однією з характеристик взаємопристосованості організмів у природі. Порушення умов існування відбивається на стані та чисельності одного або кількох видів, що призводить до змін в усьому ланцюгу живлення.

Ланцюги живлення пасовищного типу «йдуть» від продуцентів (рослин) до травоїдних (консументів І порядку), хижаків (консументів II порядку) і завершуються редуцентами. У міру пересування ланцюгом живлення, як правило, тварини все більше збільшуються у розмірах і зменшуються чисельно: рослини → дрібні гризуни → лисиця.

Харчові ланцюги паразитів, на відміну від хижаків, ведуть до організмів, які все більше зменшуються у розмірах і збільшуються чисельно: рослини → травоїдні ссавці → блохи → джгутикові.

Ланцюги живлення детритного типу починаються з відмерлих решток рослин, трупів і екскрементів тварин: лісова підстилка → дощовий черв’як → чорний дрізд → пухоїд; мертва тварина → личинки мух → трав’яна жаба → вуж → яструб.

Один і той же вид може одночасно бути ланкою різних ланцюгів живлення: птахи, які живляться комахами-фітофагами, хижаками і редуцентами; тварини, що живляться рослинною їжею, і м’ясоїдні.

Частина V. Завдання 15Частина V. Завдання 16Частина V. Завдання 17Частина V. Завдання 18Частина V. Завдання 19Частина V. Завдання 20Частина V. Завдання 21Частина V. Завдання 22Частина V. Завдання 23

Зворотній зв’язок