Частина V. Завдання 21

Біосфера і ноосфера

Уперше про біосферу як «область життя» писав Ж.-Б. Ламарк. Власне термін «біосфера» 1875 року запропонував австрійський вчений Е. Зюсс. Вчення про біосферу як оболонку Землі, населену живими організмами, створив академік В. І. Вернадський.

Біосфера — це особлива зовнішня оболонка Землі, склад, структура і енергетичний потенціал якої визначаються спільною діяльністю живих організмів, тобто це область поширення життя.

Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов’язана з появою в ній людства.

Відповідно до оригінальної теорії Вернадського, ноосфера є третьою в послідовності таких основних фаз розвитку Землі, як створення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи). Так само як біосфера утворюється взаємодією усіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють.

Ноосферу можна розглядати як єдність природи і культури (у широкому тлумаченні останньої— з техносферою включно), особливо починаючи з того моменту, коли культура досягає (за силою впливу на біосферу та геосферу) потужності «геологічної сили».

Серед складових частин ноосфери виділяють антропосферу (сукупність людей як організмів), техносферу (сукупність штучних об’єктів, створених людиною, та природних об’єктів, змінених у результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства та його взаємодії з природою). Розглядаючи означену єдність природи та культури (у їх взаємодії), у розвитку ноосфери доцільно розрізняти дві стадії:

1. Ноосфера у стадії її становлення, у процесі стихійного розвитку, починаючи з моменту появи «людини розумної».

2. Ноосфера, яку свідомо удосконалюють спільні зусилля людей в інтересах як людства в цілому, так і кожної окремої людини.

Частина V. Завдання 17Частина V. Завдання 18Частина V. Завдання 19Частина V. Завдання 20Частина V. Завдання 21Частина V. Завдання 22Частина V. Завдання 23Частина V. Завдання 24Частина V. Завдання 25

Зворотній зв’язок