Частина V. Завдання 22

Основні положення сучасної клітинної теорії

1. Клітина є елементарною та водночас найголовнішою формою існування життя, властива всім живим організмам, крім вірусів.

2. Клітинна структура є головною, але не єдиною формою існування життя. Неклітинною формою життя можна вважати віруси. Правда, ознаки живого (обмін речовин, здатність до розмноження тощо) вони виявляють тільки всередині клітин, поза клітинами вірус є складною хімічною речовиною.

3. Існує два типи клітин — прокаріотичні (клітини бактерій і архей), що не мають відмежованого мембранами ядра, й еукаріотичні (клітини рослин, тварин, грибів’ і найпростіших), що мають ядро, оточене подвійною мембраною.

4. У більшості прокаріотів немає внутрішніх мембранних органоїдів (органел), а у більшості еукаріотів є мітохондрії та хлоропласти. Таким чином, еукаріотична клітина— система більш високого рівня організації, вона не може вважатись цілком гомологічною клітині бактерій (клітина бактерій гомологічна мітохондрії клітини людини).

5. Гомологія всіх клітин, таким чином, зводиться до наявності в них замкнутої зовнішньої мембрани з подвійного шару фосфоліпідів (в архей вона має інший хімічний склад, ніж у решти груп організмів), рибосом і хромосом — спадкового матеріалу у вигляді молекул ДНК, що утворюють комплекс з білками.

6. Розмноження клітин відбувається поділом.

7. Клітини багатоклітинного організму не є індивідуумами, здатними існувати самостійно (так звані культури клітин поза організмом є штучно створюваними біологічними системами). До самостійного існування здатні, як правило, лише ті клітини багатоклітинних організмів, які дають початок новим особинам (гамети, зиготи або спори) і можуть розглядатись як окремі організми.

8. У багатоклітинних організмів різні типи клітин утворюються завдяки їх спеціалізації протягом індивідуального розвитку особини і походять від однієї клітини — зиготи, спори тощо.

9. Багатоклітинні організми — це складні ансамблі клітин, об’єднаних у цілісні інтегровані системи тканин і органів.

Сучасні досягнення цитології значно доповнили знання про клітинну теорію. Зокрема встановлено:

а) усі клітини мають єдиний принцип структурної організації, а клітини еукаріотів мають принципово однаковий молекулярний склад;

б) усі клітини поділені мембранами на компартменти; спеціалізація клітини залежить від її структури;

в) кожна клітина організму поліпотентна;

г) усім клітинам властивий однаковий механізм запису й реалізації спадкової інформації;

д) кожна клітина має отримувати з оточуючого середовища енергію і трансформувати її, вибірково пропускати й виводити речовини.

Частина V. Завдання 18Частина V. Завдання 19Частина V. Завдання 20Частина V. Завдання 21Частина V. Завдання 22Частина V. Завдання 23Частина V. Завдання 24Частина V. Завдання 25Частина V. Завдання 26

Зворотній зв’язок