Частина V. Завдання 28

Синтетична теорія еволюції

Синтетична теорія еволюції виникла на початку 1940-х рр. як вчення про еволюцію органічного світу, розроблене за даними сучасної генетики, екології, молекулярної біології і класичного дарвінізму. Термін «синтетична теорія» походить від назви книги відомого англійського еволюціоніста Джуліана Хакслі — «Еволюція: сучасний синтез» (1942). Її розробляли багато науковців, серед яких, передусім, необхідно згадати С. С. Четверикова, М. В. Тимофеєва-Ресовського, М. І. Вавилова, І.І. Шмальгаузена, С. Райта, Г. Ф. Гаузе, Ф. Т. Добжанського, Дж. Г. Сімпсона, Р. А. Фішера, Дж. Хакслі, Дж. Холдейна.

Основні постулати синтетичної теорії еволюції в загальних рисах можна сформулювати таким чином:

1. Найменшою елементарною одиницею еволюції є популяція.

2. Матеріалом для еволюції є мутації. Мутаційна мінливість має випадковий, а не спрямований характер.

3. Елементарним еволюційним явищем є зміна генофонду популяції.

4. До елементарних факторів еволюції належать мутаційний процес, потік генів, ізоляція, популяційні хвилі, дрейф генів. Спрямовуючим чинником еволюції, або його рушійною силою, є природний добір.

5. Утворення нових видів у природі може відбуватись як поступово, так і раптово.

6. Природній добір буває рушійним, стабілізуючим та розвиваючим.

Повідомити про помилку