Частина V. Завдання 6

Розкажіть про функції цитоскелету клітини

1) Підтримка об’єму і форми клітини. Основну роль у цьому відіграє фібрилярна сітка, що вкриває зсередини мембрану (кортекс).Ця сітка спеціальним білком (анкерин прикріплена до цитолеми. До сітки приєднані нитки мікрофіламентів і мікротрубочок, що значною мірою стабілізує форму клітини.

2) Зміна форми клітин. Система білкових фібрил здатна до скорочення або розтягування. За рахунок цього може відбуватися зміна форми клітин.

3) Пересування органел транспортних везикул. Фібрили цитоскелетз прикріплені до клітинних органел. Це стабілізує їхнє положення в цитоплазмі. З іншого боку, зміна довжини фібрил призводить до переміщення клітинних структур.

4) Утворення мультиферментних компонентів.

У місцях переплетення кількох фібрил цитоскелета створюються сприятливі умови для розміщення комплексу ферментативних білків. Це забезпечує структурну єдність ферментів та певний метаболічний процес.

5) Завдяки наявності щільних стінки мікрофібрил цитозоль набуває певної структури, що сприяє координованому розміщенню комплексів ферментів. Цим досягається інтеграція всієї цитоплазми — об’єднання в єдине ціле.

6) Утворення веретена поділу під час мітозу. Веретено поділу утворене сіткою мікротрубочок, що «збирається» за участі центріоль і чітко впорядковано розташовуються в цитозолі.

7) Утворення мікроворсинок і джгутиків найпростіших;

8) Утворення міжклітинних контактів (десмосом). Десмосоми — структури цитоплазматичних мембран, що належать одночасно двом сусіднім клітинам. Зв’язування клітин відбувається завдяки мікрофіламентам, що проникають через десмосому з однієї клітини в іншу.

9) Забезпечення скорочувальної функції м’язових клітин. Актинові філаменти є однією з головних складових скорочувального актиноміозинового комплексу.

Повідомити про помилку