Частина V. Завдання 8

Поясніть біологічне значення мітозу

Мітоз — найбільш поширений спосіб репродукції клітин тварин, рослин, найпростіших. Це основа росту і вегетативного розмноження всіх еукаріотів — організмів, які мають ядро. Основна його роль полягає у точному відтворенні клітин, забезпечення рівномірного розподілу хромосом материнської клітини між виникаючими з неї двома дочірніми клітинами і підтриманні сталості числа і форми хромосом у всіх клітинах рослин і тварин. Мітоз сприяє росту організму в ембріональному і постембріональному періодах, копіюванню генетичної інформації і утворенню генетично рівноцінних клітин. Тому органами, які розмножуються вегетативно (гриби, водорості, найпростіші, багато рослин) утворюють велику кількість ідентичних особин або клонів.

Клонування можливе в деяких багатоклітинних, здатних відновлювати цілий організм із частини тіла: кишковопорожнинних, червів.

Клонування хребетних відбувається тільки на ранніх стадіях ембріогенезу.

Так, у тварини і людини утворюються монозиготні близнюки з однієї заплідненої яйцеклітини внаслідок її мітотичного поділу. За рахунок мітозу всі функціонально застарілі клітини організму замінюються новими. Цей поділ лежить в основі процесу регенерації — відновлення втрачених тканин.

Повідомити про помилку