Варіант 1

1. Утворюють колонію клітин, а не типовий міцелій:
А дріжджі;

2. Цибулину мають:
В лілія, нарцис, підсніжник;

3. До морських вільноживучих саркодових, з черепашок яких утворились, наприклад, крейда та вапняки, належать:
А форамініфери;

4. Проаналізуйте твердження щодо риб, зображених на рисунку, й виберіть правильне:
В усі дихають за допомогою зябер;

5. Проаналізуйте твердження щодо зображених об’єктів і укажіть помилкове:
А цифрою «1» позначено підшлункову залозу;

6. Укажіть роль сосочкових м’язів у роботі серця:
Б утримують краї клапанів під час скорочення міокарда.

7. Довжина ДНК становить 510 нм. Визначте кількість азотистих основ у ньому:
Г 3000

8. Під час біосинтезу білка в клітинах еукаріотів відбувається:
Г спочатку транскрипція у ядрі, а потім трансляція — у цитоплазмі.

9. Укажіть тип пластид, які є кінцевим етапом їхнього розвитку:
В хромопласти

10. У пресинтетичний період інтерфази відбувається:
В синтез білків-ферментів, АТФ і РНК;

11. Діти не можуть успадкувати групу крові жодного з батьків, якщо у батьків:
Г I і IV групи грові.

12. Види мутацій за змінами генетичного матеріалу бувають:
В генні, геномні, хромосомні;

13. Укажіть рослини-паразити:
2 повитиця;
3 петрів хрест;

14. Укажіть типи клітин тіла прісноводної гідри:
1 жалка клітина;
3 шкірно-м’язова клітина;
4 нервова клітина;
5 залозиста клітина;

15. Укажіть ознаки, які характеризують підшлункову залозу:
1 травна залоза;
2 виробляє підшлунковий сік;
4 залоза змішаної секреції;
5 виробляє гормони інсулін і глюкагон;

16. Установіть відповідність між генетичним захворюванням та його причиною:
1Б, 2А, 3Д, 4Г

17. Запишіть назви трьох захворювань людини, які успадковуються зчеплено зі статтю:
1 дальтонізм; 2 гемофілія; 3 гіпертрихоз.

18. 1. Ознаки, гени яких локалізовані в X-хромосомі, успадковані представниками Б чоловічої та жіночої статі.
2. Якщо рецесивний алельний ген зчеплений з X-хромосомою, то у жіночої статі він виявляє себе в Г гомозиготному стані.
3. Ознаки, гени яких локализовані в Y-хромосомі, успадковані представниками В лише чоловічої стані.

Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5

Зворотній зв’язок