Варіант 10

1. Укажіть спорофіт зозулиного льону:
А коробочка на довгій ніжці;

2. Лишайник — це симбіоз:
В гриба і водорості;

3. У травній системі риб відсутні:
В сліпа кишка і слинні залози;

4. Укажіть, що називають інстинктом:
В динамічна система умовних і безумовних рефлексів, що забезпечує виживання організму;  

5. Укажіть, яку з наведених властивостей організму можна вважати природженим імунітетом:
В несприйнятливість до захворювань, якими хворіють тварини;

6. Потрапляння в організм антигена спричиняє імунну реакцію, унаслідок якої:
А стимулюється розмн. клітин, які виробляють антитіла до цього антигена;

7. Укажіть, скільки комбінацій триплетів утвориться з чотирьох різних нуклеотидів:
В 64 триплети;

8. Фрагмент першого ланцюжка молекули ДНК має послідовність нуклеотидів: ТТА-ЦЦА-ГАТ-АЦГ-ГТТ. Укажіть послідовність нуклеотидів у комплементарному ланцюжку ДНК:
Г ААТ-ГГТ-ЦТА-ТГЦ-ЦАА.

9. Укажіть, про який рівень організації білкової молекули закладена інформація в ДНК:
А про первинну структуру;

10. Скільки нуклеотидів містить ген собаки, у якому запрограмовано білок, що складається зі 150 аміно-кислотних залишків? Скільки кодонів міститиме іРНК:
В 900 нуклеотидів і 150 кодонів;

11. Укажіть абсолютний критерій, за яким віруси відрізняються від інших організмів:
А відсутність системи синтезу білка;

12. Пігментний ретиніт може успадковуватися двома шляхами: як аутосомна домінантна ознака і як аутосомна рецесивна. Визначте імовірність народження хворої...
А 50%

13. Укажіть правильні твердження:
1 суцвіття головка притаманне миколайчикам синім;
3 до папоротей належить орляк;
4 голонасінні розмножуються також насінням;

14. Укажіть твердження, правильні стосовно птахів:
1 до безкільових птахів належить страус африканський;
2 голуби — нагніздні птахи;
3 до виводкових птахів належать куріпки і фазани;
6 протоки, що виводять сечу, відкриваються в клоаку.

15. Укажіть кістки, що НЕ належать до скелета людини:
3 цівка;
5 кіль;
6 уростиль.

16. Установіть відповідність між характеристикою органоїдів та їх назвою:
1Б, 2Г, 3Д, 4А

17. Запишіть три методи сучасної клітинної інженерії:
1. метод клонування організмів;
2. метод злиття ембріонів на ранніх стадіях;
3. метод культури клітин (тканин).

18. 1. У бактерій клітинна оболонка складається з полімерної сполуки Б муреїну.
2. Над клітинною оболонкою багатьох бактерій інколи розміщена Е слизова капсула.
3. Замість ядра в клітинах прокаріотів є В кільцева молекула ДНК.

Повідомити про помилку