Варіант 12

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:
Б дугове;

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні,
Б І, II, III.

3. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта й виберіть правильні.
В І, IV.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:
В гавіал.

5. Орган, який очищує кров від шкідливих речовин, накопичує глікоген, виводить із крові зруйновані еритроцити, створює лужне середовище у кишечнику, — це:
Б печінка.

6. Пульсовим тиском називають:
Г різницю між величиною артеріального систолічного та діастолічного тиску.

7. У кажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:
А зморщуватимуться.

8. Укажіть групу речовин, які є субстратом анаеробного окисного метаболізму:
А вуглеводи.

9. Визначте кількість нуклеотидів у фрагменті ДНК, що кодує поліпептид, який складається з 250 амінокислот, якщо 25 % триплетів входить до складу інтронів:
В 2000

10. Загальна формула жирних кислот:
A R-COOH.

11. У людини домінантний ген, що визначає стійкий рахіт, зчеплений зі статтю. Яка вірогідність народження хворих дітей у жінки, гетерозиготної за геном рахіту:
В 50%

12. Систему запису спадкової інформації про амінокислотний склад білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовностей нуклеотидів називають:
A генетичним кодом.

13. Укажіть назви комахоїдних рослин:
1 росичка;
2 непентес;
4 венерина мухоловка.

14. Укажіть назви комах, які мають жало:
2 шершень;
4 бджола медоносна;
6 джміль.

15. Укажіть залози зовнішньої секреції:
1 слинні;
2 сальні;
5 потові;
6 шлункові.

16. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1В, 2А, 3Д, 4Б

17. Запишіть три приклади абіотичних чинників:
1. кліматичні (вплив світла, температури, вологості);
2. атмосферні (вплив повітря);
3. гідрологічні (вплив води).

18. У прокаріотів ДНК не пов’язана з ядерними білками, а ділянка цитоплазми, де розміщений їх спадковий матеріал, має назву Г нуклеоїд (1). У цитоплазмі багатьох бактерій є також кільцеві молекули ДНК — Б плазміди (2). Вони знайдені також у двомембраних органелах еукаріотів — В мітохондріях і хлоропластаїх (3).

Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11Варіант 12Варіант 13Варіант 14Варіант 15Варіант 16

Зворотній зв’язок