Варіант 15

1. Укажіть формулу квітки у рослин з родини Злакові:
Г Л(2)Т3М1.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні.
В І, IІ.

3. Укажіть, яка адаптивна риса будови птаха пов’язана з пристосуванням до польоту:
В порожнисті кістки.

4. Кігті, що втягуються, має:
В рись.

5. Проаналізуйте твердження щодо рефлекторної дуги й виберіть правильні:
В І, IV.

6. Мозковим шаром наднирників виробляються:
А адреналін та норадреналін.

7. Укажіть, до якої групи належать біологічно активні речовини тіамін ть рибофлавін:
А вітаміни.

8. Укажіть, за допомогою якої речовини передається збудження в синапсі:
Б нейромедіатора.

9. Під час переходу через пустелю верблюд масою 300 кг втратив 5 % маси за рахунок використання жиру. Скільки він отримав внутрішньої води, якщо жир повністю окислився до СО2 і Н2О (1 г жиру під час окиснення утворює 1,1 г внутрішньої води):
Г 20 кг.

10. У батьків з нормальною пігментацією шкіри й кучерявим волоссям народився син-альбінос із гладеньким волоссям (обидві ознаки рецесивні, зчеплення повне). Яка імовірність народження в цій сім’ї другої дитини за фенотипом подібної до матері?
Г 25%, ні.

11. Подібність ознак у тварин різних систематичних груп, які живуть у подібних умовах, виникла внаслідок:
Г конвергенції.

12. Розщеплення у співвідношенні 1 : 1 : 1 : 1 за фенотипом є результатом:
Б дигібридного аналізуючого схрещування.

13. Укажіть правильні твердження щодо рослинних угруповань:
4 у лісових угрупованнях спостерігається ярусність рослин;
5 на сфагнових болотах трапляються багно й журавлина;
6 сади і парки належать до штучних рослинних угруповань.

14. Укажіть органи акули:
3 клоака;
5 печінка;
6 трикутні зуби.

15. Укажіть правильні твердження щодо м’язів:
1 синергістами називають м’язи, які спільно діють в однаковому напрямку;
3 деякі мімічні м’язи обома кінцями прикріплюються до шкіри;
4 діафрагма розділяє грудну й черевну порожнини;
6 антагоністи — це м’язи, які, скорочуючись, спричиняють протилежні рухи.

16. Установіть відповідність між структурами слухової сенсорної системи та їх функціями:
1Г, 2Д, 3Б, 4А

17. Запишіть три головні особливості у будові грибної клітини:
1. клітинна стінка з хітину;
2. численні лізосоми та резервні вакуолі;
3. зерна глікогену в цитоплазмі.

18. Ароморфози Б архейської (1) ери: поява Е еукаріотичних (2) клітин, статевого процесу, багатоклітинності й Г фотосинтезу (3).

Повідомити про помилку