Варіант 21

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні.
В I, III.

2. Укажіть назву родини, на коренях рослин якої утворюються бульбочки з азотфіксуючими бактеріями:
А Бобові.

3. Деякі земноводні здатні оживати навіть після вмерзання в лід, оскільки:
Г збільшується концентрація речовин, розчинених у плазмі крові.

4. До підкласу Першозвірі належить:
Б єхидна.

5. Укажіть елемент будови головного мозку, що відповідає за емоційний стан, поведінку, пізнавальну діяльність і пам’ять:
В лімбічна.

6. Якщо людина користується окулярами з двоопуклими лінзами, то у неї...
Г далекозорість.

7. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 10 800 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з 360 амінокислотних залишків. На інтронні ділянки структурних генів припадає 3 600 нуклеотидів. Визначте лінійні розміри гена-оператора...
Г 122,4 нм

8. Який з білків входить до складу мікротрубочок, джгутиків, війок, центріолей та веретена поділу?
В тубулін.

9. Укажіть варіант, який містить формули для заповнення пропусків у рівнянні фотосинтезу: ...+ 6Н2O → С6Н12O6 + ... ↑:
A 6СO2,6O2.

10. Яке з тверджень НЕ є положенням хромосомної теорії спадковості?
Б кількість груп зчеплення дорівнює диплоїдному числу хромосом.

11. У результаті схрещування високорослого помідора з карликовим в F1 усе...
Г 17 900росл.

12. Генна інженерія відрізняється від клітинної тим, що:
А припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінативні ДНК.

13. Укажіть назви рослин, що мають видозмінені підземні пагони:
1 часник;
4 топінамбур;
6 пирій.

14. Укажіть диких предків одомашнених тварин:
1 тарпан;
3 тур;
4 муфлон європейський.

15. Укажіть назви рецепторів, розміщених на губах людини:
2 дотикові;
3 терморецептори;
4 механорецепгори;
5 больові.

16. Установіть відповідність між функціями крові та їхніми виявами в організмі:
1В, 2А, 3Г, 4Д

17. Запишіть назви трьох типів мінливості:
1. модифікаційна; 2. мутаційна; 3. комбінаційна.

18. Темнова фаза — сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії А АТФ (1), забезпечують утворення глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом Б Карбону (2), та води, що є джерелом Г Гідрогену (3).

Варіант 17Варіант 18Варіант 19Варіант 20Варіант 21Варіант 22Варіант 23Варіант 24Варіант 25

Зворотній зв’язок