Варіант 22

1. Середовищем існування для ріжків і сажки слугує:
В рослинний організм.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні.
В II, IV.

3. Представник ряду Напівтвердокрилі позначений літерою:
Б.

4. Партеногенез — це:
Б розвиток із незаплідненої яйцеклітини.

5. Сироватка крові — це плазма, позбавлена:
В фібриногену.

6. З правого шлуночка витікає кров:
А венозна, до легень.

7. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9 450 пар нуклеотидів...
В 987 пар екзонів, 8463 пари інтронів, 340 515 Да;

8. Орган — окрема частина організму, яка складається з кількох тканин, має певну форму й виконує певні функції. У відповідності з цим визначенням, органом не є:
В капіляр.

9. Схрещуванням самки й самця морських свинок із хвилястою шерстю отримали...
В 24

10. Укажіть головне джерело енергії під час синтезу АТФ:
Б окиснення глюкози.

11. Первинний вуглевод у хлоропласті утворюється:
Б у темновій фазі фотосинтезу.

12. Хромосоми розміщуються в середній площині клітини, мають найменші розміри, а їх структурні особливості добре видимі в мікроскопу:
Г метафазі.

13. Укажіть видозміни листка:
2 колючки кактуса;
5 вусики гороху;
6 колючки барбарису.

14. Укажіть представників Червоної книги України:
1 сліпак подільський;
3 пугач;
5 гриф чорний.

15. Укажіть складові голосового апарату:
2 голосові складки;
3 голосові зв’язки;
5 голосова щілина;
6 гортанні м’язи.

16.  Установіть відповідність між назвами розумових операцій та їхніми ознаками
1А, 2В, 3Г, 4Д

17. Наведіть три приклади способів щеплення плодових:
1. окулірування;
2. у розщіп;
3. копулювання.

18. Здатність до прямоходіння позначилась на особливостях будови людини: збільшився об’єм А мозкового відділу черепа (1), у сучасної людини менш потужні Д щелепи (2), утворився Г підборідковий виступ (3), пов’язаний зі здатністю до членороздільної мови.

Повідомити про помилку