Варіант 25

1. Квітку, яка має тичинки й маточку, називають:
Б двостатевою.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку і виберіть правильні.
A І, III, IV.

3. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку і виберіть правильні.
Б II, II.

4. На відміну від круглих червів, у кільчастих червів є:
В кровоносна система;

5. Крижовий відділ хребта містить:
А 5 зрослих хребців.

6. Укажіть камеру серця, у яку надходить венозна кров судинами, що містять внутрішні кишенькові клапани:
В праве передсердя.

7. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9 300 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з...
Б 102 нм

8. Вірусний капсид, зруйнований до субодиниць за певних умов, може знову відновлюватися до вихідного стану. Укажіть, як називається така особливість вірусу:
Б самозбирання.

9. Укажіть, як називається запрограмована смерть клітини:
В апоптоз.

10. Частота кросинговеру залежить від:
А відстані між генам.

11. В овець сіре забарвлення вовни домінує над чорним, а довговухість неповно домінує над безвухістю. Від схрещування сірих коротковухих овець одержали...
В 21 ягня

12. У певних місцях внутрішня і зовнішня мембрани ядра за допомогою білків з’єднуються для здійснення зв’язку між ядром і цитоплазмою, утворюючи:
Б ядерні пори.

13. Укажіть назви цвілевих грибів:
1 пеніцил;
5 аспергіл;
6 ризопус.

14. Укажіть ознаки пристосування птахів до польоту:
2 повітряні мішки;
3 оперення;
4 порожнисті кістки;
5 кіль.

15. Укажіть викривлення хребта:
1 сколіоз;
4 лордоз;
5 кіфоз.

16. Установіть відповідність між ланками ланцюгів живлення в екосистемі луки та назвами організмів.
1Г, 2В, 3Б, 4А

17. Запишіть основні принципи побудови системи органічного світу:
1. принцип філогенетичності;
2. принцип ієрархічності;
3. принцип номенклатурної упорядкованості.

18. Продуктивність екосистеми поділяють на первинну, створену Б автотрофами (1), і вторинну, створену А гетеротрофами (2). Певні закономірності передачі енергії та речовини між трофічними рівнями в екосистемі відображає Е правило екологічної піраміди (3).

Повідомити про помилку