Варіант 27

1. Проаналізуйте твердження щодо маслюка й виберіть правильні.
А I, III, IV.

2. Коробочка на ніжці у представників мохоподібних:— це:
Б спорофіт.

3. Крила бабок — це:
Б вирости покривів тіла.

4. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку, і виберіть правильні.
Г III, IV.

5. Лімфатичні вузли є:
А фільтрами, що затримують і знешкоджують чужорідні організми й речовини;

6. У складі соку підшлункової залози відсутній:
А пепсин.

7. Надлишок глюкози в організмі запасається в печінці та скелетних м’язах у вигляді:
Б глікогену.

8. Чоловіча стать є гомогаметною у:
Г метеликів, птахів.

9. До різновидів хромосомних мутацій належать:
Б делеція, інверсія, транслокація.

10. У процесі дисиміляції у тканинах людини розщепилося 6 моль глюкози, з яких...
Б 120 моль

11. Верблюд під час переходу через пустелю втратив 10 кг жиру. Скільки...
Б 11 кг

12. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високе стебло — над низьким. Обидві ознаки спадкуються незчеплено. Схрестили дві гомозиготні рослини — високу зі зморшкуватим насінням та низькорослу — з гладеньким...
В 990

13. У промислових масштабах в Україні вирощують:
2 печерицю двоспорову;
5 гливу.

14. Укажіть риси, притаманні нематодам:
1 тіло видовжене, мають двобічну симетрію;
2 вкриті шкірно-м’язовим мішком;
5 розвиток непрямий, личинки линяють упродовж росту;
6 кишечник закінчується анальним отвором.

15. Укажіть судини, якими кров рухається до серця:
2 верхня порожниста вена;
3 нижня порожниста вена;
5 ліві легеневі вени;
6 праві легеневі вени.

16. Установіть відповідність між термінами та їх значеннями:
1В, 2Д, 3Г, 4Б

17. Запишіть три приклади штучних екосистем:
1. акваріум;
2. садок;
3. город.

18. Г закон зчепленого спадкування (1) формулюється так: зчеплені гени, локалізовані в одній Б хромосомі (2), успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу. Д кросинговер (3) — процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками.

Повідомити про помилку