Варіант 4

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкту й виберіть правильне:
Г з-поміж продуктів обміну речовин у нього є також сечовина.

2. Видозміненими надземними пагонами є:
Б вусики гарбуза.

3. У травній системі планарії молочно-білої розрізняють такі органи:
Б рот, глотка, три гілки кишечника, що закінчується сліпо;

4. Кіль грудини у птахів:
В слугує для прикріплення великих і малих грудних м’язів;

5. Сила натягу голосових зв’язок регулюється:
В ст. скорочення голосових м’язів;

6. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій — розчин цукру. До кожної пробірки додали однакову рідину. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. У пробірки було додано:
Б дріжджі.

7. Укажіть антикодон тРНК, комплементарний триплету АТТ, який міститься в ДНК:
Г АУУ.

8. Структурна функція ліпідів:
В утв. основу біологічних мембран;

9. Ріст і достигання плодів помідорів супроводжується змінами їхнього забарвлення. Виберіть варіант, який показує взаємоперетворення пластид під час цього процесу:
А пропластиди → хлоропласти → хромопласта;

10. Дівчинка успадкує гемофілію, якщо:
Б дефек. ген в Х-хромосомі батька, а мати гетерозиготна за цією ознакою;

11. Укажіть, яка з названих змін НЕ належить до мутацій:
В підвищення кількості еритроцитів у крові мешканців високогірних районів.

12. Укажіть спів, статей у потомстві гетерозигот, за цим геном півня і норм, курки:
Б

13. Укажіть на деякі особливості, притаманні рослинам:
1 поглинають поживні речовини лише у вигляді розчинів;
5 ростуть протягом усього життя.

14. Для ракоподібних властиві:
1 дві пари вусиків на голові та складні очі;
2 органи дихання — зябра;
4 зелені залози — органи виділення, розміщені на голові;

15. Укажіть складові крові людини:
1 вода;
2 фібриноген;
4 тромбоцити;
5 лейкоцити;
6 глюкоза.

16. Установіть відповідність між терміном та його значенням:
1В, 2А, 3Б, 4Д

17. Запишіть три типи РНК у клітині:
1. мРНК (матрична, або інформаційна — іРНК);
2. тРНК (транспортна);
3. рРНК (рибосомна).

18. 1. Живі істоти здатні до розмноження, росту та Е індивідуального розвитку.
2. Неперервність життя забезпечують
Г життєві цикли.
3. Усі нові клітини й організми утворюються (незважаючи на способи розмноження) тільки з
А материнських клітин.

Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8

Зворотній зв’язок