Варіант 6

1. Укажіть, у якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу:
В літньому вегетативному пагоні;

2. Чоловічий гаметофіт у сосни утворюється з:
Б пилкового зерна;

3. Укажіть шлях міграції личинок аскариди в організмі людини:
А киш. → печ. → серце → легені;

4. У кровоносній системі вищих хребетних:
А артерії малого кола кровообігу містять венозну кров;

5. Між склерою та сітківкою ока міститься:
А судинна оболонка;

6. Грудна клітка людини утворена:
Г грудиною, грудними хребцями і 12-ма парами ребер.

7. Регуляторну функцію виконують білки:
А інсулін, АКТГ, глюкагон;

8. Гіпертрихоз передається через У-хромосому. Укажіть імовірність народження дитини з гіпертрихозом, якщо ця ознака виявлена у батька:
Б 100 % хлопчики і 0 % дівчатка;

9. Критерії цитоплазматичної спадковості:
А успадкування тільки по материнській лінії й неможливість виявити зчеплення;

10. Характеристикою гомеостазу клітини є:
Г відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища клітини.

11. У складі молекули білка 100 амінокислот. Що важче: білок чи ген, який його кодує, й у скільки разів (Мг амінокислоти = 100; Мгнуклеотида = 345):
В ген важчий у 20,7 рази;

12. Міжлінійна гібридизація — це:
Б схрещування різних чистих ліній одного виду;

13. Укажіть назви рослин, які належать до рослинного угруповання сфагнове болото:
1 журавлина;
3 росичка;
4 пухівка;
6 багно.

14. Укажіть назви комах з неповним перетворенням:
1 воша головна;
3 цвіркун;
6 сарана перелітна.

15. Укажіть методи дослідження травлення у людини:
2 зондування;
5 ендоскопія;
6 електрогастрографія.

16. Установіть відповідність між термінами та їх тлумаченнями:
1В, 2А, 3Б, 4Д

17. Запишіть назви трьох стадій гаметогенезу:
1. Стадія розмноження; 2. стадія росту; 3. стадія дозрівання

18. 1. В розриваючий — це добір, який приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм.
2. Е стабілізуючий — це добір особин, який супроводжується при сталому фенотипі звуженням норми реакції і ліквідує відхилення від неї.тиск.
3. Г рушійний — це добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі.

Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10

Зворотній зв’язок