Варіант 7

1. Характерними ознаками більшості однодольних є:
А мичкувата коренева система та паралельне або дугове жилкування листків;

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта й виберіть правильні.
Б І, II, III;

3. Мантійна порожнина молюсків — це:
В простір між черепашкою і мантією;

4. Риб, земноводних і плазунів називають холоднокровними, оскільки:
В кров у них змішана і обмін речовин повільний;

5. Вставте пропущений термін.
А білків

6. У разі алергічного риніту уражається слизова оболонка:
А носа;

7. Укажіть, у якій фазі поділу клітини розчиняється ядерна оболонка:
А у профазі;

8. Організм з генотипом AaBb утворив чотири типи гамет (AB, Ab, aB, ab) у рівному співвідношенні. Укажіть закономірності спадкування:
В закон незалежного комбінування ознак;

9. Поліплоїдія — це:
В збільшення кількості хромосом кратно до гаплоїдного набору;

10. Подвійний ланцюг ДНК містить 1400 тимідинових нуклеотидів, що...:
В 850 нм

11. Від схрещування платинових лисиць у потомстві отримали розщеплення...
В неповним домінуванням

12. Анаеробний етап енергетичного обміну відбувається в:
Г цитоплазмі клітини.

13. Укажіть правильні твердження:
1 для водоростей властиве автотрофне живлення;
2 світло — джерело енергії для ціанопрокаріотів;
3 міцелій — це система довгих розгалужених мікроскопічних ниток-гіф;
4 глікоген відкладається про запас у клітинах грибів, тварин і людини;

14. Укажіть паразитичні організми:
1 платяна воша;
2 іксодові кліщі;
3 коростяний свербун;

15. Укажіть назви рецепторів, розміщених у шкірі:
1 терморецептори;
4 дотикові рецептори;
5 больові рецептори.

16. Установіть відповідність між біохімічними процесами та місцями їх перебігу.
1Д, 2Г, 3Б, 4А

17. Наведіть три приклади клітин з гаплоїдним набором хромосом:
1. ікринка жаби; 2. сперматозоїд щура; 3. клітина антеридію зозулиного льону.

18. 1. Д транскрипція — переписування інформації про первинну структуру білка з молекули ДНК на молекулу попередника іРНК (про-іРНК), що здійснюється в цитоплазмі (у прокаріотів) або в ядрі (в еукаріотів).
2. А трансляція — сукупність процесів перетворення спадкової інформації ІРНК у білок первинної структури.
3. Б реплікація починається з того, що певні ферменти розкручують спіральну молекулу ДНК, після чого до неї приєднуються білки.

Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11

Зворотній зв’язок