Варіант 8

1. Укажіть ПОМИЛКОВЕ щодо квітки твердження:
Г орган вегетативного розмноження покритонасінних

2. Укажіть рядок, що містить назви лише пластинчастих грибів:
В печериці, опеньки, мухомори

3. Для кровоносної системи птахів НЕ ХАРАКТЕРНЕ:
Б змішана кров, що надходить до органів тіла;

4. Укажіть відділ хребта ссавців:
В грудний

5. Людина може заразитись печінковим сисуном, якщо:
Г питиме некип’ячену воду з відкритої водойми.

6. Проаналізуйте твердження щодо об’єкту на рисунку й укажіть помилкове:
Г мітральний клапан позначено цифрою «7».

7. Молекула про-іРНК складається з 900 нуклеотидів, при чому на інтроння ділянки припадає 300 нуклеотидів. Яку кількість амінокислотних залишків містить...
В 200 амінокислот

8. Синтез і-РНК у ядрі відбувається на:
А деконденсованих ділянках хроматину;

9. Укажіть, коли відбувається кросинговер:
Г у профазі перш. мей. поділу.

10. Укажіть аналізуюче схрещування:
Г CcDd × ccdd.

11. Глаукома дорослих успадковується кількома шляхами. Одна з форм...
Б 50 % глаукома

12. Укажіть, як називають зміни, що підвищують морфофізіологічну організацію...:
А ароморфоз;

13. Укажіть назви отруйних грибів:
1 павутинник найкрасивіший;
3 мухомор білий;
5 бліда поганка;

14. Укажіть правильні твердження щодо двокрилих комах:
2 дзижчальця — органи рівноваги під час польоту;
3 ротовий орган більшості мух — м’який лижучий хоботок;

15. Укажіть правильні твердження щодо кровоносної системи людини:
1 у капілярах, що обплітають альвеоли, венозна кров перетворюється на артеріальну;
2 у капілярах, що обплітають нефрони, артеріальна кров перетворюється на венозну;
4 по легеневих артеріях рухається венозна кров;
5 аорта належить до судин великого кола кровообігу;
6 легеневими венами рухається артеріальна кров.

16. Установіть відповідність між терміном та його тлумаченням.
1Д, 2Г, 3Б, 4А

17. Запишіть назви трьох захворювань людини, які успадковуються зчеплено зі статтю:
1 дальтонізм; 2 гемофілія; 3 гіпертрихоз.

18. 1. У клітинах тварин відсутні В вакуолі.
2. Клітинна стінка справжніх грибів містить Д хітин.
3. У ядерній зоні клітин прокаріотів міститься Е кільцева ДНК.

Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11Варіант 12

Зворотній зв’язок