Варіант 9

1. Мохи відрізняються від водоростей:
Б наявністю органів.

2. Укажіть, з чого складаються плодові тіла гриба:
Б сплетених гіфів;

3. Укажіть, чим круглі черви відрізняються від плоских:
Г наявністю первинної порожнини тіла.

4. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта і виберіть правильні.
Г І, II, IV.

5. Характерні ознаки умовних рефлексів людини:
Б є індивідуальними і набуваються протягом життя;

6. Підвищений тонус м’язів кровоносних судин → звужені судини → підвищений артеріальний тиск → хвороба:
А гіпертонія;

7. Процес біосинтезу білка в клітині починається із того, що:
В молекули мРНК (іРНК) синтезуються на молекулі ДНК;

8. Укажіть, у якому випадку дівчинка може успадкувати гемофілію:
Г батько несе в Х-хромосомі дефектний ген, а мати гетерозиготна.

9. Рушійні сили еволюції за Дарвіном:
Г боротьба за існування і природний добір.

10. Перший поділ мейозу називають редукційним, оскільки відбувається:
А зменшення набору хромосом удвічі (набір стає гаплоїдним);

11. Поява горошку з червоними квітами при схрещуванні сортів з білими є наслідком:
Г міжалельної взаємодії генів за типом комплементарності.

12. Елементарною одиницею еволюції є:
В популяція;

13. Укажіть назви структур, властивих лише покритонасінним:
3 квітка;
6 плід.

14. Укажіть органи організму голуба:
1 куприкова кістка;
2 восковиця;
3 вороняча кістка;
5 повітряні мішки;
6 цівки.

15. Укажіть назви гормонів, що стимулюють ріст хрящів, кісток і регулюють рівень і засвоєння Са2+ в них:
5 паратгормон;
4 соматотропін;
6 кальцитонін.

16. Установіть відповідність між назвою захворювання та його симптомами:
1Б, 2А, 3В, 4Д

17. Запишіть три найзагальніші ознаки еволюції:
1. незворотність; 2. спрямованість; 3. рівневість еволюції.

18. 1. В лізосома — органела, яка розщеплює білки, жири і вуглеводи.
2. Д мітохондрія — органела, у якій здійснюються окисно-відновні процеси.
3. Г рибосома — органела сферичної форми, яка синтезує білки.

Повідомити про помилку