Варіант 5

1. Науковець, який уперше обґрунтував кулястість Землі
[Б] Арістотель

2. Місто, у якому довжина тіні в полудень 22 червня буде найбільшою
[Г] Сідней

3. Дата відкриття Багамських островів
[В] 12 жовтня 1492 р.

4. Холодна течія в Тихому океані, яка проходить біля узбережжя Північної Америки
[Г] Каліфорнійська

5. Основний район залягання нафти в Африці
[Б] район Гвінейської затоки та Північної Африки

6. Коротка характеристика Австралії
[Г] найсухіший материк

7. Закарпаття увійшло до складу Радянської України
[В] 1945 р.

8. Борисфен, Істр, Тірас — це назви українських річок, які їм дав
[В] Геродот

9. Геологічна епоха утворення Кримських гір
[В] кайнозойська

10. Одне з найбільших у світі родовищ сірки
[Г] Новороздільське

11. Серед регіонів України найбільша кількість опадів
[А] на Поліссі

12. Регіон, у якому підземні води найбільш часто виходять на земну поверхню у вигляді потужних джерел питної води
[Г] Закарпаття

13. Дерново-підзолисті грунти поширені
[А] у північних районах України

14. Етап розвитку міжнародної економічної інтеграції для якого характерне вільне переміщення товарів і послуг усередині угрупування та єдиний Митний тариф стосовно країн, що не входять в об'єднання
[Б] митний союз

15. Причина зміщення обробної промисловості до країн третього світу
[А] дешева робоча сила

16. Назва сільськогосподарської революції, для якої характерне стрімке зростання виробництва молока та яєць завдяки використанню високопродуктивних порід худоби й домашньої птиці
[Г] біла революція

17. Виробництво, що належить до первинного сектору економіки
[А] сільське господарство

18. Держава, що належить до групи пострадянських
[А] Казахстан

19. Вид господарської діяльності, при розміщення підприємств якого сировинний чинник не є визначальним
[В] електронна промисловість

20. Найбільша за чисельністю населення країна Європейського Союзу
[Г] Німеччина

21. Установіть відповідність між термінами, які характеризують географічну оболонку, та їх тлумаченнями
1 географічна оболонка — Б цілісна оболонка Землі, яка охоплює...
2 природний комплекс — А поєднання взаємопов’язаних компонентів...
3 зональність — Г закономірна зміна природних комплексів...
4 цілісність — В єдність складових географічної оболонки...

22. Установіть відповідність між характеристиками річок та їх назвами
1 бере початок на південному заході Гвіанського — В Оріноко
2 бере початок на південній окраїні Бразильського... — Б Парана
3 оскільки у правих приток цієї річки повінь — А Амазонка
4 протікає територіями Бразилії й Парагваю, впадає... — Г Парагвай

23. Установіть відповідність між формами рельєфу України та їх найвищими ділянками
1 Донецький кряж — Д г. Мечетна-Могила
2 Подільська височина — Б Гологори
3 Хотинська височина — А Г. Берда
4 Приазовська височина — Г г. Бельмак-Могила

24. Установіть відповідність між видами туризму та їх центрами (об’єктами) в Україні
1 гірський туризм — Г Ворохта
2 спелеотуризм — Д Поділля
3 релігійне паломництво — Б Києво-Печерська лавра
4 етнографічний туризм — А Пирогове

25. Установіть відповідність між країнами Європи та їх господарською спеціалізацією
1 Туреччина — А рекреаційне господарство
2 Греція — Б текстильна промисловість, зернове господарство
3 Франція — В продукція транспортного машинобудування...
4 Німеччина — Г продукція електротехнічного, машинобудівного...

26. Укажіть три породи, які належать до магматичних
[1] базальт [3] граніт [7] лабрадорит

27. Укажіть три півострови Північної Америки, які омиває Атлантичний океан
[2] п-ів Лабрадор [3] п-ів Юкатан [6] п-ів Флорида

28. Укажіть три із згаданих напрямків легкої промисловості, які належать до текстильної промисловості
[3] лляне виробництво [4] вовняне вироб-во [5] трикотажна пром-сть

29. Укажіть три порти Європи, що мають світове значення
[1] Роттердам [5] Антверпен [6] Гамбург

30. Дайте визначення поняття «антициклон».
Антициклон — величезний атмосферний вихор із замкненими ізобарами та найвищим атмосферним тиском у його центрі.

31. Схарактеризуйте риси розміщення сільського населення в межах України.
Сільський населений пункт характеризується тим, що переважна більшість його жителів зайнята у сільському господарстві.
На особливості сільського розселення найбільше впливали історичні та природні умови. Тому найвища щільність сільського населення характерна для Передкарпаття та лісостепової зони. Так, у сільській місцевості Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей щільність сільського населення становить 60-90 осіб/км2. В областях лісостепової зони (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська) щільність сільського населення становить 35-60 осіб/км2. Нижча вона в північних, поліських областях (30-20 осіб/км2), ще нижча — на півдні України (близько 20 осіб/км2).

32. Які риси видобутку залізної руди в Криворізькому залізорудному басейні?
Криворізький залізорудний басейн — один з найбільших залізорудних басейнів світу. Залізні руди тут добували ще скіфи в V-IV ст. до н. е. Криворізький басейн приурочений до центральної частини Українського щита й займає площу близько 300 км2 (Дніпропетровська і частково Кіровоградська області). Основне промислове значення мають магнетитові й залізисті кварцити, у результаті збагачення яких отримують концентрат з умістом заліза близько 65 %.
У Кривбасі відомо понад 300 родовищ залізних руд, розвідані запаси яких становлять 18 млрд т. Нині видобування залізних руд ведуть уже на глибині 1 000 м. Най-перспективнішим районом є Саксаганське рудне поле.

33. Яку площу (тис. км2) займає сад на місцевості, якщо на карті масштабу 1 : 20 000 він має форму квадрата з площею 4 см2?
160

34. Використовуючи дані таблиці, визначте, яка частка населення Тернопільської області проживає у містах.
40

35 Визначте атмосферний тиск на гірській вершині, що розташована на березі моря та має абсолютну висоту 4 000 м.

Розв’язання

Нормальний атмосферний тиск складає 760 мм рт. ст. З підняттям угору на 1000 метрів атмосферний тиск в тропосфері знижується на 100 мм.рт.ст.
1) 4 · 100 = 400 (мм рт. ст.);
2) 760 – 400 = 360 (мм рт. ст.).
Відповідь: 360 мм рт. ст.

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що займають територію Поліської низовини.

На території Поліської низовини розташовані відроги:
Волино-Подільської плити (1);
Українського кристалічного щита (2);
Дніпровсько-Донецької западини (3);
Воронезького кристалічного масиву (4).

Повідомити про помилку