Варіант 1

1. Зображена монета, присвячена історичній спадщині...
А скіфів.

2. Поштовхом до реформ княгині Ольги була...
А загибель її чоловіка Ігоря в результаті повстань древлян.

3. Картосхема відображає територію Південно-Західної Русі у...
В XII ст.;

4. Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, мала назву...
Б ярлик.;

5. Унаслідок битви під Дорогочином князь Данило Романович...
Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі; 

6. На карті зображені землі Запорожжя в...
В XVII ст.;

7. Зображена на фото пам'ятка архітектури є прикладом міської забудови XVI ст. у місті...
А Львові;

8. Коли Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького?
В 1648 р.;

9. Про якого гетьмана писав відомий французький філософ XVIII ст. Франсуа Марі Вольтер:«... він вирішив повстати. Він хотів стати незалежним володарем і створити могутнє королівство з України та уламків Росії. Це була відважна людина, далекоглядна, невтомна у праці, хоч і поважного віку»?
А І. Мазепу

10. У результаті прийняття Катериною II «Жалуваної грамоти дворянству»...
Б закріплено широкі привілеї дворянства і колишньої козацької старшини.;

11. Які губернії входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства?
В Харківська, Чернігівська, Полтавська;

12. Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про...
В початок національного відродження на західноукраїнських землях.;

13. На фото зображені...
А лідери громадівського руху.;

14. Представники якої суспільно-політичної течії українського руху на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії погодились на україно-австро-польське порозуміння, відоме як «нова ера»?
Г народовці;

15. Про кого йдеться в уривку джерела?

«Була окрасою національної сцени, зіркою в театральному просторі на зламі ХІХ-ХХ ст. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки. Обдарування її багатогранне - лірична героїня, актриса комедійного плану. Та справжня стихія актриси - трагедія, в якій вона сягала висот античної трагедії. Вона царювала також у побутових драмах з натуралістичним елементом. її визначальними акторськими роботами вважаються трагедійні образи Олени у виставі «Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького й Харитини в «Наймичці» І. Карпенка-Карого.»

В М. Заньковецьку;

16. Українські підприємці В. Симиренко, Б. Ханенко та М. Терещенко були...
Б відомими меценатами.;

17. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.
1Б, 2В, 3Г, 4А;

18. Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.
1А, 2Д, 3Б, 4Г;

19. Установіть послідовність подій.
БГАВ;

20. Установіть послідовність відкриття в XIX ст. університетів на українських землях.
БВАГ;

21. У яких зовнішньополітичних акціях Петра І брав активну участь гетьман І. Мазепа?
1, 4, 6;

22. Зазначте напрями діяльності громадівців у 60-х роках XIX ст.
1, 2, 3.

Повідомити про помилку