Варіант 10

1. Залюднення території України розпочалося в період...

А палеоліту.

 

2. На якому малюнку зображено реконструкцію трипільського поселення?

Б;

 

3. Кияни у зверненні до Володимира Мономаха казали: «Просимо! тебе, княже, й братів твоїх - не губіть Руської землі! Як почнете війну між собою, погані будуть тішитися тим і знищать землю нашу, що її зібрали до-купи наші діди й батьки великим трудом і відвагою... А ви хочете Руську землю погубити» Яких «поганих» вони мали на увазі?

В половців.

 

4. Кримське ханство утворилося в результаті розпаду...

В Золотої Орди.

 

5. У якому місті Іваном Федоровим було надруковано книгу, про яку йдеться в уривку джерела?

В Острозі.

 

6. Яким документом у 1632 р. у Речі Посполитій визнавалося відновлення ієрархії православної церкви?

А «Пункти заспокоєння руського народу...»

 

7. На карті жирною суцільною лінією позначено територію Гетьманщини за умовами Зборівського договоре, штрихуванням — території...

А втрачені за умовами Білоцерківського договору.

 

8. Що спонукало Б. Хмельницького до укладення союзу з Москвою?

А нестача сил для боротьби з Польщею

 

9. У якому році відбулася подія описана в уривку джерела:

В 1659 р.

 

10. Який гетьман здійснив збройний виступ проти політики обмеження прав Гетьманщини Російською державою?

Б І. Мазепа.

 

11. «Сильна рука нового, російського начальства надала пануванню польського лана над українським хлопом ще більшої моци і певності, якої не мало воно за безсилої, розколиханої держави Польської», — так М. Грушевський оцінював наслідки...

А поділів Речі Посполитої.

 

12. Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?

Б губернія

 

13. Уривок джерела створює уявлення про становище селянства...

А на західноукраїнських землях у першій половині ХЇХ ст.

 

14. Який український поет «одним томом поезії влучив як стрілою в серце своєї епохи...»?

А Т. Шевченко.

 

15. Про яке польське повстання йдеться в уривку джерела:

Г 1863-1864 рр.

 

16. Яка картина відображає зрушення у розвитку сільського господарства України у другій половині XIX ст.?

В;

 

17. Установіть відповідність між ім'ям гетьмана і містом, що виконувало у період їх правління функцію гетьманської резиденції.

1Г, 2Б, 3В, 4А;

 

18. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхніми характеристиками на початку XIX ст.

1Д, 2Б, 3Г, 4А;

 

19. Установіть послідовність подій.

АГВБ;

 

20. Установіть послідовність подій.

ГАБВ;

 

21. Які дії Петра І стали його реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII?

1, 2, 6;

 

22. Які губернії були утворені на українських землях, що увійшли до складу Російської імперії в результаті війн з Османською імперією і ліквідації Запорозької Січі?

4, 5, 6.

Повідомити про помилку