Варіант 11

1. Що було характерним для періоду палеоліту?

В полювання на мамонтів;

 

2. Кургани Солоха, Довга Могила, Гайманова Могила, Чортомлик — це пам'ятки, які свідчать про перебування у причорноморських степах племен...

А скіфів.

 

3. Яку групу товарів руські купці продавали в інші країни?

Б віск, хутро, сіль

 

4. Який князь був натхненником і організатором походів, що зображені на картосхемі?

В Володимир Мономах

 

5. У боротьбі з якою державою Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

В із Золотою Ордою

 

6. Яка династія правила в Кримському ханстві?

Г Сельджуків

 

7. Форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов'язкову працю залежного селянина власним реманентом у господарстві землевласника, називається...

Б панщина.

 

8. Зображена гравюра відображає штурм козаками під проводом П. Конашевича-Сагайдачного...

А Кафи.

 

9. Що спонукало Б. Хмельницького укласти союзницькі відносини зі Швецією та Трансільванією?

Б укладення між Московією і Річчю Посполитою Віденського перемир’я

 

10. «Росіяни... нині вже Військо Запорозьке дорешти вигубити хочуть, для чого знову на сьому боці Дніпра фортеці, як ось Єлісавет і прочіс, поробили, і вже Військо Запорозьке в мішок взяв...», — так характеризував становище Січі сучасник у...

В XVIII ст.

 

11. У якому році було відкрито Харківський університет?

В 1805 р.

 

12. Кирило-Мефодіївське братство ставило собі за мету...

В об’єднання слов’янських народів у федеративну державу.

 

13. Які міста поєднала перша залізнична колія, споруджена 1865 р. у Наддніпрянській Україні?

Г Одеса — Балта

 

14. Як називаються добровільні об'єднання людей, що здійснюють спільну господарську діяльність на пайових засадах?

Б кооперативи

 

15. Ініціаторами створення першої української політичної партії в Галичині були...

А радикали.

 

16. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

А С. Гулак-Артемовський

 

17. Установіть відповідність між подіями і їх характеристиками.

1Д, 2Г, 3А, 4В;

 

18. Установіть відповідність між подіями та наслідками.

1Д, 2А, 3В, 4Б;

 

19. Установіть послідовність правління князів.

АБВГ;

 

20. Установіть послідовність суспільних подій XIX ст.

БВАГ;

 

21. Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині XVI ст.?

1, 2, 3;

 

22. Які фактори сприяли перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного руху в Західній Україні?

1, 4, 6.

Зворотній зв’язок