Варіант 2

1. Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам'яного віку?
Б речові;

2. Походи яких київських князів відображено на картосхемі?
Б Олега та Ігора;

3. На яке століття припадає початок політичної роздробленості Київської Русі?
Г XII ст.;

4. Який князь заснував місто Львів?
В Данило Романович;

5. У якій битві об'єднане військо литовського князя Ольгерда і князівств Південно-Західної Русі здобуло перемогу, яка поклала початок звільненню українських земель від монгольського панування?
А на Синіх Водах;

6. Хто з вказаних осіб причетний до видання зображеної книги?
А Іван Федоров;

7. Який тип корабля козаки використовували для морських походів першої чверті XVII ст.?
Г;

8. Козацьке військо, очолюване наказним гетьманом А. Жданови-чем, у грудні 1656 — липні 1657 рр. вело бойові дії проти Польщі спільно з...
Г трансільванським і шведським військами.;

9. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела: «...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»?
В 1708;

10. Після смерті гетьмана Д. Апостола влада в Гетьманщині перейшла до...
В Правління гетьманського уряду.;

11. Внаслідок російсько-турецької війни 1806-1812 рр. до складу Російської імперії увійшла територія...
А між річками Прут і Дністер.;

12. «... замість того щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити його з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту. У них він то зображав плач про уявне поневолення і лихо України, то оспівував славу гетьманського правління і колишньої вольниці козацтва, то з неймовірною зухвалістю зводив наклепи і виливав жовч на осіб імператорського дому, забуваючи в них своїх благодійників», — в уривку джерела йдеться про...
Б Т. Шевченка.;

13. Що було гальмом у розвитку капіталістичних відносин на селі після аграрної реформи 1861 р.?
Б необхідністю виплати викупних платежів;

14. У якому регіоні Україні сформувалися перші українські політичні партії?
А Східній Галичині;

15. Який український художник є автором зображеної картини?
В О. Мурашко;

16. Коли було відкрито університет, про який йдеться в уривку джерела: «... на засіданні було обговорено законопроект уряду стосовно заснування вищого навчального закладу в Чернівцях і прийнято резолюцію: «Замість кафедри орієнтальних мов, яка передається теологічному факультету, створити кафедру філології романської мови (латині), кафедру румунської мови та літератури і кафедру русинської мови та літератури.»?
Г 1875;

17. Установіть відповідність між напрямками і реформами великого київського князя Володимира Великого.
1Б, 2В, 3Д, 4Г;

18. Установіть відповідність між гетьманами і подіями, які пов'язані з їх правлінням.
1А, 2В, 3В, 4Д;

19. Установіть послідовність подій.
ВАБГ;

20. Установіть послідовність подій.
БГАВ;

21. Проаналізуйте зображену картосхему. Вона дає змогу...
4, 5, 6;

22. Назвіть напрями діяльності товариства «Просвіта» у другій поло вині XIX ст. на західноукраїнських землях.
1, 2, 4.

Повідомити про помилку