Варіант 3

1. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї виникли внаслідок...
В Великої грецької колонізації.;

2. Мініатюра відображає подію періоду правління...
Б княгині Ольги.;

3. Організація спільної боротьби з половцями, припинення чвар між князями було закріплено...
В постановою Любецького з’їзду князів;

4. Хто галицько-волинських князів першим став королем?
Б Данило Романович;

5. Існування «Великого князівства Руського» в 1430-х рр. було зумовлено боротьбою за владу у Великому князівстві Литовському князя...
Г Свидригайла.;

6. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела? «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Терлець-кого, узгодивши умови необхідні Церкві нашій, приступили до святого з'єднання з Римською церквою»
Г 1596;

7. Який гетьман очолював похід, зображений на картосхемі?
Б П. Конашевич-Сагайдачний;

8. Про яку угоду надійшло таке повідомлення до московського посольського приказу: «Як... гетьман черкаський (козацький) Богдан Хмельницький, і полковники, і черкаси (козаки) з поляками із Литвою помирилися, то в них... домовленість (була) на тому, що черкаському (козацькому) війську бути 20 000 і жити в королівських черкаських (козацьких) містах...»?
В Білоцерківський договір;

9. Полковник С. Палій у 1702-1704 рр. очолив повстання проти...
А польського панування.;

10. Яку російсько-турецьку війну спровокував імператорський указ, уривок якого наведено нижче?

«І для того з обов'язку, що належить нам, піклування про благо і велич Вітчизни, прагнучи користь і безпеку його утвердити, як і рівно мати засіб, назавжди віддаляючий неприємні причини, що збурюють вічний мир між імперіями Російською і Османською укладений, який ми назавжди зберегти щиро бажаємо, не менш і в заміну і відшкодування збитків наших, вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону».

Б 1787-1791 рр.;

11. «Сей «собор» став рішучо на національнім українськім ґрунті, відріжняючи українську народність з одного боку від польської, з другого — від великоруської, з котрою мішали її ріжні прихильники книжної «словяно-росийської мови», не вміючи відріжнити її від народньої української. «Собор» уважав конче потрібним, щоб була уставлена одна одностайна граматика і одностайна правопись для всього «руського народу в Австрії й Росії» — аби буkа вона згідна з язиковими прикметами української мови, а незалежна від граматики і правописи польської і росийської...», — описана подія стала складовою...
А європейської революції 1848—1849 рр.;

12. «Історія русів», що поширювалася у першій половні XIX ст. у рукописах, вперше вийшла друком у 1846 р„ відбивала погляди...
А автономістів;

13. На фото зображені...
А представники Кирило-Мефодіївського братства;

14. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?
Г формування ринку вільнонайманої праці;

15. Який регіон України М. Драгоманов, здійснивши подорож, оцінював як «пораненого брата»?
А Закарпаття;

16. Хто є автором першої української опери?
Б С. Гулак-Артемовський;

17. Установіть відповідність між князями і князівствами, в якими пов'язано їх правління.
1А, 2Г, 3В, 4Б;

18. Установіть відповідність між зображеннями і назвами козацьких клейнодів.
1Б, 2А, 3В, 4Г;

19. Установіть послідовність правління князів.
БАГВ;

20. Установіть послідовність подій.
ГВБА;

21. У яких битвах брав участь Данило Галицький?
1, 2, 4;

22. Серед наведених прізвищ оберіть ті, що належать діячам науки першої половини XIX ст.
1, 2, 3.

Зворотній зв’язок