Варіант 4

1. Зображена на фото археологічна пам'ятка характерна для періоду...
А палеоліту.;

2. Південно-східними сусідами східнослов'янських племен у VIII— IX ст. були...
А хозари;

3. З іменем якого князя літописець пов'язує зображену споруду?
В Ярославом Володимировичем;

4. «Бажаючи покращити стан нашого міста Луцька, щоб його мешканці, відповідно до свого становища, могли робити більше для його устрою, замість руського або волинського, або якогось іншого права, яке вони мали раніше, надаємо їм на вічні часи право тевтонське..., у місті відновлюємо посаду війта.... Йому (війту) у кримінальних справах та справах, які стосуються небезпеки для життя, даємо і дозволяємо повну свободу дій...», — цитований документ свідчить про...
А надання місту магдебурзького права.;

5. На картосхемі позначені етапи...
Б литовської експансії на землі колишньої Русі.;

6. Яке православне церковне братство першим отримало право ставропігії?
А Львівське;

7. Хто очолив повстання, про яке йдеться в уривку з історичного джерела:

«Року 1637 козаки зібралися... і вирушили на Кумейки супроти ляхів, але під Кумейками коронний гетьман Конецпольський, вдавшись до підступу, здолав козаків...»?

Г Павло Павлюк;

8. Укладення якої угоди спричинило наступну реакцію Б. Хмельницького:

«А гетьман Богдан Хмельницький як шалений, який з розуму зійшов, заволав і мовив: "...уже діти, про те не печальтеся! Я то відаю по тому учинити — треба відступитися від руки царської величності". І запалився так, як не годиться православним християнам поступати»?

Б Віденського перемир’я;

9. Після зречення булави Ю. Хмельницьким полки Правобережної Гетьманщини обрали гетьманом...
В І. Брюховецького;

10. У результаті якої події Московія у XVIII ст. тимчасово втратила контроль над землями Запорозької Січі?
В Прутського походу;

11. «... Я ще пам'ятаю ті часи, — казав мені один чоловік,- як за Кармалюка говорили: отам він то зробив, а там то...». Про які часи згадується у джерелі?
В першу половину XIX ст.;

12. У якому місті під час «Весни народів» 1848-1849 рр. була створена Головна руська рада?
Б Львові;

13. Прочитайте уривок висловлювання французького маршала Ф. Канробера і вкажіть роки війни, про яку йдеться.

«Щоб зрозуміти, якими були наші противники. Пригадайте про 16 тисяч моряків, які, плачучи, знищили свої кораблі з метою загородити прохід і які, закрившись у казематах бастіону зі своїми гарматами. Під командуванням своїх адміралів Корнілова, Нахімова, Істоміна. І на кінець облоги їх залишилося 800 чоловік, а інші, і всі три адмірали, загинули біля своїх гармат...».

В 1853-1856 рр.;

14. Характеристика якого історичного діяча наведена нижче:

«Відомий історик, фольклорист, філософ, літературознавець і публіцист. Після видання царським урядом Емського указу змушений був емігрувати за кордон. У Женеві видавав журнал «Громада». Він усе частіше висловлював радикальні соціалістичні ідеї на сторінках часопису. Це призвело до його розриву зі «Старою громадою».

Б;

15. Що було однією з особливостей економічного розвитку Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.?
В перетворення на основну вугільно-металургійну, базу імперії;

16. Хто з вказаних учених очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка наприкінці XIX — на початку XX ст.?
А М. Грушевський;

17. Установіть відповідність між князями і подіями, пов'язаними з їх діяльністю.
1В, 2Г, 3Д, 4Б;

18. Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в XVII ст., та її основними положеннями.
1Б, 2Г, 3Д, 4В;

19. Установіть послідовність подій.
БВАГ;

20. Установіть послідовність подій.
АБГВ;

21. Визначте характерні риси суспільно-політичного устрою Русі України в ІХ-Х ст.
1, 2, 7;

22. Серед зазначених історичних постатей укажіть кошових отаманів Запорозької Січі.
3, 4, 7.

Зворотній зв’язок