Варіант 6

1. Найдавніші стоянки людей на території України знайдені на...
А Закарпатті.

2. Який малюнок відображає життя і господарську діяльність племен, територію розселення яких позначено на карті?
А;

3. Якому князю візантійські посли казали таке: «Не годиться християнам віддавати за язичників. Якщо хрестишся, то і це одержиш, і царство небесне приймеш, і з нами однієї віри будеш. Коли ж не хочеш цього робити, то не можемо віддати своєї сестри за тебе»?
Г Володимиру

4. Князь Костянтин Іванович Острозький уславився як полководець: у війнах з...
А кримськими татарами і Московським царством.;

5. Про яку верству населення Речі Посполитої йдеться в уривку з історичного джерела: «Король, побачивши, як добре вони з татарами б'ються, віддав їм для пристанища місто Трахтемирів, настановив їм гетьмана, прислав клейноди, всяких припасів військових, а за службу їм поклав по червінцеві...»?
А реєстрове козацтво;

6. Битва під Хотином у 1621 р. була ключовою подією війни Речі Посполитої...
Б з Османською імперією.

7. Наведену картину доцільно використати для ілюстрації подій...
В 1654 р.;

8. Про який період історії України писав козацький літописець С. Велично таке: «Впала гарна тогобічна Україна, як той давній Вавілон. Город великий, — через тодішню незгоду козаки всі пропали, самі себе воювали»?
В Руїни;

9. Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині XVIII ст.7
Г утворення Першої Малоросійської колегії;

10. Відомий український історик Д. Дорошенко вважав, що « гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу, знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина».
Б;

11. Що було передумовою для ліквідації Росією Кримського ханства?
А поразки Османської імперії у війнах;

12. Які зміни в становищі західноукраїнських селян відбулися внаслідок проведення аграрних реформ Марії-Терезіїта Йосифа II?
А обмеження селянських повинностей;

13. Який регіон України у складі Російської імперії став осередком українського національного відродження у першій третині XIX ст.?
Г Слобожанщина;

14. Яка територія позначена на картосхемі штрихуванням?
А проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр.;

15. Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися...
Г організувати систематичні українознавчі дослідження;

16. У 1861 р. в результаті проведення Селянської реформи поміщицькі селяни отримали...
Г особисту свободу.;

17. Установіть відповідність між містами і подіями в історії Київської держави?
1А, 2Б, 3В, 4Г;

18. Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.
1Г, 2В, 3Д, 4Б;

19. Установіть послідовність подій.
ВАБГ;

20. Установіть послідовність зміни стилів в українському мистецтві.
БАВГ;

21. З якими державами київський князь Святослав вів боротьбу за розширення своїх володінь?
1 Візантійською імперією
2 Болгарським царством
6 Хозарським каганатом

1, 2, 6;

22. Які основні наслідки «Доби героїчних походів козацтва»?
1 чисельне зростання українського козацтва
3 перетворення козацтва на вагомий чинник європейської політики і розвитку Речі Посполитої
6 усвідомлення козацтвом своєї ролі в українському суспільстві

Зворотній зв’язок