Варіант 7

1. Що є спільним для господарської діяльності людей періоду палеоліту і мезоліту?

А вдосконалення привласнюючих форм господарювання

2. Яка із зображених пам'яток є язичницьким ідолом давніх слов'ян?

В 

3. «Великий Бог учинив тугу велику в половців, страх напав на них та жах від появи руських військ, і дременули всі так, що й коні їх не почували вже сили в ногах..», —у цих словах літописця йдеться про наслідки походу руських князів під керівництвом...

Г Володимира Мономаха.

4. Події якого року відображено на карті?

Г 1223 р.

5. У XIV-XV ст. українці могли отримати вищу освіту в...

А європейських університетах.

6. Єзуїтські колегіуми засновуються на українських землях після укладення...

В Люблінської унії.

7. У якому році відбулась подія, описана в уривку джерела:

А 1621 р.

8. Фрагмент барельєфу на саркофазі польського короля Яна II Ка-зимира відображає епізод битви Національно-визвольної війни українського народу під...

Г Берестечком.

9. Який гетьман був першим насильно усунутим від влади за волею московського царя?

В Д. Многогрішний

10. Який гетьман уклав угоду, про яку йдеться в уривку джерела:

Б П. Орлик

11. Діяльність Барської конфедерації стало приводом до...

А гайдамацького повстання, що отримало назву Коліївщина.

12. Який регіон України наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. інтенсивно освоювався українськими переселенцями?

Г Південь

13. Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, ідо отримав назву «Руська трійця»?

А М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

14. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам'ятки архітектури України?

А класицизм

15. Як називалися органи самоврядування у містах згідно з міською реформою 1870 р.?

А думи і управи

16. У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет?

А Одесі

17. Установіть відповідність між історичними постатями XVIII ст. і сферами їх основної діяльності.

1Б, 2Г, 3В, 4А;

18. Установіть відповідність між реформами 1860-70-х рр. та результатами і наслідками.

1В, 2А, 3Б, 4Г;

19. Установіть послідовність подій за правління Данила Галицького.

АГБВ;

20. Установіть послідовність перебування на посаді кошових отаманів.

БАВГ;

21. Які події пов'язані з діяльністю гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?

1, 2, 3;

22. Які особливості розвитку української культури першої половини XIX ст.?

1, 4, 6.

Зворотній зв’язок