Варіант 8

1. Повне залюднення території в межах сучасної України відбулося в період...

Б мезоліту.

2. Якою цифрою на карті позначено місто, руїни якого зображені на фото?

В 3;

3. Який князь «...Ще за життя дав заповіт синам своїм: «І якщо будете жити у любові між собою, то Бог буде з вами і покорить вам ворогів...». І так розділив він між ними міста, заборонив переступати межі братів і зганяти їх зі столу»?

Г Ярослав Мудрий

4. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

Г зміст магдебурзького права.

5. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькії діти, котрі молодії - у полон забрато; як заняли, то й погнали до пана до хана...», - слова народної пісні оповідають про наслідки...

А татарських набігів.

6. До якого православного братства гетьман П. Конашевич-Сагайда-чний записав Військо Запорозьке низове?

В Київського;

7. Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку джерела:

Б 1649;

8. Який період історії відображає уривок з Конституції П. Орлика?

Б «Руїни»;

9. У період правління якого гетьмана Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії?

Г І. Мазепи;

10. Який період розвитку українських земель характеризує чиновник на російській службі Є. Фон Бридке у своїх записках: «...У цій величезній степовій місцевості, де 90 тисяч душ, приписаних до військових поселень, займались землеробством і скотарством, господарство проводилося цілком екстенсивно і неправильно...»?

В першої половини XIX ст.

11. На фрагменті карти позначено територія, охоплена антикріпосницьким селянським рухом у 1813-1835 рр. під проводом...

А Устима Кармалюка (Кармалюка)

12. Лук'ян Кобилиця у 1840-х рр. був лідером селянського руху на...

В Буковині.

13. До якого культурно-мистецького стилю належить зображена картина Т. Шевченка?

А романтизм

14. Хто з діячів мав вирішальний вплив на формування «молодих громад» в Наддніпрянській Україні?

Б М. Драгоманов

15. У XIX - на початку XX ст. розвиток машинної індустрії проходить такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60-70-х років XIX ст. сприяли...

Б завершенню промислового перевороту і початку індустріалізації.

16. З яких регіонів України в останній третині XIX ст. переважала трудова еміграція на Захід?

А Галичина, Закарпаття, Буковина

17. Установіть відповідність між назвами східнослов'янських племен і річками, біля яких ці племена проживали?

1В, 2А, 3Г, 4Б;

18. Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її наслідком.

1А, 2В, 3Г, 4Б;

19. Установіть послідовність подій.

ГВАБ;

20. Установіть послідовність країн, з якими Б. Хмельницький у роки Національно-визвольної війни укладав союзницькі відносини для боротьби проти Речі Посполитої?

БАГВ;

21. Які воєводства були утворені на українських землях у складі Польщі в XV ст.?

1, 2, 5;

22. У яких зовнішньополітичних акціях Петра І брав активну участь гетьман І. Мазепа?

1, 4, 6.

Повідомити про помилку