Варіант 1

1. Сутність неолітичної революції
А перехід від відтворювального до привласнювального господарства

2. Князь, який був ініціатором скликання Любецького з’їзду
А Володимир Мономах

3. Пам’ятка давньоруської літератури, створена раніше від інших
А Остромирове євангеліє

4. Кочовики, напрямки походів яких на південно-західні землі Русі зображено на карті стрілками
А монголи

5. Прочитайте уривок з праці історика Самуїла Ґрондського й укажіть назву соціального стану, про який у ньому йдеться.
«Ті з русинського народу, які... не хотіли тягти ярмо й терпіти владу місцевих панів, йшли в далекі краї, тоді ще не заселені, й здобували собі право на свободу,... закладали нові поселення і, щоб відрізнятися від підданих, залежних від панів, стали називати себе...»
Б козаки

6. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.
«Роки життя — 1526—1608. Один з найвпливовіших політичних діячів того часу. Від 1559 р. був київським воєводою і володарем українського прикордоння. Видатний культурноосвітній діяч. Наприкінці XVI ст. — найбільший після короля землевласник Речі Посполитої. У 1586 р. вважався одним із можливих претендентів на престол. Захищав православну віру, опирався унії. Його діти перейшли в католицизм».
Б Василь-Костянтин Острозький

7. Прочитайте уривок з «Опису України» Гійома Левассера де Боплана й укажіть поняття, про яке йдеться в наведеній цитаті.
«Оскільки пани мають необмежену владу не тільки над їхнім майном, а й над їхнім життям; ось якою великою є свобода польської шляхти (яка живе неначе в раю, а селяни — ніби перебувають у чистилищі)».
А кріпацтво

8. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я діяча, про якого йдеться в тексті.
«Сам Патріарх Єрусалимський із тисячею вершників виїжджав до нього назустріч із міста, і тутешній митрополит дав йому коло себе місце в санях з правого боку.
Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя й визволителя народу від польського рабства, вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даний».

Г Богдан Хмельницький

9. Подія, внаслідок якої відбулося підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату
В згода Константинопольського Патріарха під тиском турецького уряду всупереч церковним канонам

10. Ім’я гетьмана, зображеного на гравюрі І. Мигури «серед своїх добрих справ»
Б Іван Мазепа

11. Назва зображеного на фото храму
Б Покровська церква в Києві

12. Укажіть виділені на карті чорними цятками заклади, які в XIX ст. почали відігравати провідну роль у промисловості України
Г цукроварні

13. Прочитайте уривок і вкажіть місто, про яке йдеться в тексті.
«В історії українського театрального мистецтва видатне місце посів театр, на чолі якого стояли Іван Котляревський та Михайло Щепкін. Він розпочав роботу в 1818 р., у репертуарі були п ’єси перш за все І. Котляревського. У 1821 р. скрутне матеріальне становище привело до його закриття»
Б Полтава

14. Що в Наддніпрянській Україні гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після скасування кріпосного права?
А виплата селянами викупних платежів

15. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.
«Найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси».
В партія

16. Назва зображеної на фото архітектурної споруд
Г театр опери і балету в Одесі

17. Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, які відбулися в цей період у житті суспільства.
1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А.

18. Установіть відповідність
1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д.

19. Установіть послідовність правління князі
А Володимир Великий
Г Ярослав Мудрий
Б Володимир Мономах
В Данило Галицький

20. Установіть послідовність подій
В створення Революційної української партії
А перша російська революція
Г створення Товариства українських поступовців
Б «справа Бейліса»

21. Укажіть основні положення Гадяцького договору.
2 Велике князівство Руське входило до складу федеративної Речі Посполитої як самостійна держава, об’єднана з Польщею і Литвою лише спільно обраним королем
3 Велике князівство Руське мало власну судову та фінансову систему
6 обраний довічно і затверджений королем гетьман був головою виконавчої влади Великого князівства Руського

22. Укажіть українські організації, створені під час революції 1848-1849 рр. у Галичині.
1 «Галицько-руська матиця»
2 Головна руська рада
5 Собор руських учених

Зворотній зв’язок