Варіант 2

1. Як називали слов’ян у першій половині І тис. н. е.?
В венеди, склавини, анти

2. На фото зображена
А Вишгородська ікона Богородиці

3. Території, які приєднав до Галицько-Волинської держави князь Лев Данилович
А частина Закарпаття з Мукачевим, Люблінська земля

4. Укажіть назву української землі, окупованої Московським князівством на початку XVI ст., яку зображено на карті суцільною жирною лінією.
Г Чернігово-Сіверщина

5. Сутність поняття «фільварок»
А велике багатогалузеве господарство феодала, де сировину виробляли і переробляли, велося працею кріпаків

6. Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, перекладена в 1556-1561 рр.
Г Пересопницьке Євангеліє

7. Прочитайте уривок і вкажіть історичного діяча, якому належать ці слова, а також те, за яких обставин це було сказано.
«Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру... За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Хомі і Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: сидіть, мовчіть, ляхи! А будуть і за Віспою кричати, знайду я їх там напевно. Не залишиться мені нога жодного князя і шляхетки тут, на Україні; а схоче котрий з нами хліб їсти, хай буде послушный Запорізькому Війську».
Г Богдан Хмельницький у Переяславі, виступаючи перед польськими послами

8. Прочитайте рядки життєпису історичного діяча й укажіть його ім’я та прізвище.
«Народився близько 1570 р. в с. Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині. Здобув початкову домашню освіту, а згодом навчався в
Острозькій академії та Львівській братській школі. Наприкінці XVI ст. подався на Запоріжжя, де швидко здобув авторитет. Уславився як видатний державний діяч, блискучий полководець і флотоводець, мудрий політик, талановитий дипломат. Помер у 1622 р.»

Б Петро Конашевич-Сагайдачний

9. Укажіть назву договору, згідно з яким на карті зображено кордони Української держави.
Б Зборівський договір

10. Стани суспільства Гетьманщини в другій половині XVII ст.
А духовенство, козацтво, козацька старшина, міщанство, селянство

11. Архітектурний стиль, у якому збудовано зображену на фото Георгіївську церкву Видубицького монастиря в Києві
А бароко

12. Найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента Петра Румянцев
Г поступова ліквідація всіх відмінностей в устрої Гетьманщини, недопущення створення опозиції серед козацької старшини, збільшення притоку прибутків з Малоросії

13. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву та автора.
«Не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче знищено... Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський... Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком, як найзгубніший злочин і найбільше зло».
Г «Руська правда» Павла Пестеля

14. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.
«Роки життя — 1841—1895. Народився на Полтавщині. Навчався в Київському університеті, викладав. У 1878 р. переїхав до Женеви, де почав видавати український політичний журнал «Громада». У 1889 р. оселився в Болгарії, де працював професором історії в Софійському університеті».
Б Михайло Драгоманов

15. Сутність Товариства імені Тараса Шевченка у Львові до його реорганізації
В літературна організація, завданням якої була публікація художніх і просвітницьких книг народною українською мовою, видання преси

16. Укажіть місто, де постали спроектовані О. Беретті (неовізантійський стиль) та В. Городецьким (модерн) споруди, що зображені нижче.
А Київ

17. Установіть відповідність
1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А.

18. Установіть відповідність
1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б.

19. Установіть послідовність походів і війн князя Святослава.
1 В похід проти волзьких болгар
2 Г розгром Хозарського каганату
3 Б перший Балканський похід
4 А війна проти печенігів

20. Установіть послідовність селянсько-козацьких повстань за прізвищами їх керівників.
1 А Криштоф Косинський
2 Г Тарас Федорович (Трясило)
3 В Павло Павлюк (Бут)
4 Б Дмитро Гуня

21. Укажіть державні заходи князя Володимира Мономаха.
1 активно розбудовував Київ, зміцнював великокнязівську владу
3 здійснив кілька успішних походів проти половців
7 схвалив разом з іншими князями «Устав» — доповнення «Руської правди»

22. Укажіть основні пункти маніфесту Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
2 громадянські свободи (слова, совісті, зібрань і спілок)
3 запровадження Державної думи як законодавчого органу імперії
5 особиста недоторканність

Повідомити про помилку