Варіант 3

1. Укажіть пункт, де знайдено рештки найдавнішої людини в Україні
Б 2

2. Про яке явище йдеться в описі візантійського імператора Константина Багрянородного: «Коли настане листопад місяць, князі їхні одразу виходять з усіма русами з Києва і вирушають у... круговий об’їзд, а саме ... в землі Слов’ян, щоплатять данину русам. Годуючись там протягом цілої зими, вони у квітні місяці, коли розтає лід на річці Дніпрі, знову повертаються в Київ»!
В полюддя

3. Найдавніша зі збережених в Україні до наших днів книг, мініатюру «Євангеліст Лука» з якої зображено
В Остромирове Євангеліє

4. Назва храму, зображеного на фото, та місто, у якому він постав
Г церква святого Пантелеймона поблизу Галича

5. Юрій Дрогобич (Котермак) прославився як
А видатний учений, ректор Болонського університету, учитель Миколи Коперника

6. Назва та місце побудови церкви, зображеної на фото
А церква Зішестя Святого Духа в с. Потелич

7. Назва потуги, що вступила до Київського Богоявленського братства невдовзі після його заснування
А гетьман Петро Сагайдачний з усім Військом Запорізьким

8. Головний здобуток Національно-визвольної війни українського народу
Б відродження Української держави

9. Укажіть події, зображені на карті стрілками.
Б війна Османської імперії та України проти Речі Посполитої

10. Наслідки походу військ Пилипа Орлика у Правобережну Україну в 1711 р.
А невдача під Білою Церквою і повернення до Бендер

11. Митець, що створив скульптурну групу Святого ЮріяЗмієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові, зображену на фото
Г Йоганн Пінзель

12. Ставлення більшості учасників польського повстання 1830-1831 рр. до земель Правобережної України
А територія, на їхню думку, споконвіку польська, мала стати невід’ємною частиною відновленої Речі Посполитої

13. Прочитайте уривок зі спогадів Якова Головацького й укажіть назву видання, про яке йдеться в наведеному тексті.
«Вона запалила вогонь, що його тільки гробова перста загасити може, спасла наоод від загибелі й отворила очі кожному письменному чоловікові, у якого лишилося ще чезіпсоване українське серце, показала йому його положення, обов’язки для народу й спосіб, як ті обов’язки треба сповняти».
Г «Русалка Дністрова»

14. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.
«Художній метод, ознаками якого є культ почуттів людини, увага до особистості, неприйняття буденності, наявність мотивів бунту, нескореності, історизму, захоплення фольклором».
Б романтизм

15. Прочитайте уривок і вкажіть автора цих слів.
«Часи вишиваних сорочок... минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної.
Вона вірить в сили свої і вона виповнить свій обоє ’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ... Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до
здійснення великого ідеалу»... Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалому сфері міжнаціональних відносин».

В Микола Міхновський

16. Автор картини, репродукцію якої наведено
Б Ілля Рєпін

17. Установіть відповідність між іменами та прізвищами гетьманів і назвами документів, які вони підписали.
1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В.

18. Установіть відповідність.
1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б.

19. Установіть послідовність.
1 А архантропи (пітекантропи)
2 В палеоантропи (неандертальці)
3 Б кроманьйонці
4 Г трипільці

20. Установіть послідовність подій.
1 В похід Аскольда на Константинополь
2 А запровадження християнства як державної релігії
3 Г розгром печенігів князем Ярославом Мудрим
4 Б Любецький з’їзд князів

21. Укажіть умови Березневих статей 1654 р., які обмежували суверенітет Української козацької держави.
1 виплата грошової данини
2 заборона дипломатичних відносин з Річчю Посполитою та Османською імперією
3 у Києві мав розміщуватися московський військовий гарнізон

22. Укажіть причини поширення «москвофільства» на західноукраїнських землях у 2-й половині XIX ст.
2 зневіра у можливості захистити національні інтереси власними силами
3 зростання економічного та політичного домінування поляків, угорців, румунів у краї
5 політика Росії, її фінансова та політична підтримка «москвофільства»

Зворотній зв’язок