Варіант 4

1. Якою цифрою позначено територію розселення племен трипільської культури?

Б 2

2. Причина існування на Русі до X ст. звичаю кровної помсти

А відсутність у суспільстві публічної влади, яка могла б покарати злочинця, керуючись законом.

3. Прочитайте уривок і вкажіть назву твору, звідки взято цитату.

А «Повість минулих літ»

4. На фото зображена

Б Дорогобузька ікона Богородиці.

5.  Що зумовило будівництво Покровської церкви в с. Сутківці, тепер Хмельницька обл., зображеної на фото, та аналогічних церков на українських землях?

Г постійна небезпека татарських набігів

6. Рішення, ухвалене Берестейським собором 1596

Г утворення греко-католицької церкви

7. Укажіть події, зображені на карті стрілками.

Г походи запорізьких козаків проти Османської імперії та Кримського ханства

8. Колишні польські воєводства, які були під владою Богдана Хмельницького відповідно до Зборівського договору.

А Брацлавське, Київське, Чернігівське

9. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

В Вічний мир

10. Місто, де споруджено оборонну синагогу, зображену на фото

Б Жовква

11. Назва архітектурного витвору Якима ГІогребняка, який зображено на фото

В Троїцька соборна церква в Новомосковську

12. Сутність Азовського війська, яке існувало в 1832-1866 рр.

А військові загони, що складалися з козаків Задунайської Січі, які під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. перейшли на бік Росії

13. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його ім’я та прізвище.

Г Маркіян Шашкевич

14. Автор картини «Садиба Г. Тарновського в Кача-нівці», репродукцію якої наведено

Г Василь Штернберг

15. Сутність події, що ввійшла в історію під назвою «справа Бейліса»:

Б Б спровокована антисемітами судова справа у Києві, шо завершилася виправданням несправедливо обвинуваченого єврея Бейліса

16. Укажіть зображеного на фотографи історичного діяча.

Г Андрей Шептицький

17. Установіть відповідність між документами та державами, представники яких їх підписували.

1-A, 2-Г, 3-Б, 4-В.

18. Установіть відповідність між прізвищами художників і назвами їхніх творів.

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В.

19. Установіть послідовність правління князів.

А, В, Б, Г.

20. Установіть послідовність панівних станів від нижчого до вищого.

В, Г, А, Б.

21. Укажіть характерні риси побуту скіфів.

1, 2, 3.

22. Укажіть основні напрями політики гетьмана Петра Дорошенка.

1, 2, 7.

Зворотній зв’язок