Варіант 5

1. Народ, який створив золоту нагрудну прикрасу, знайдену в кургані Товста Могила

Г скіфи

2. Наслідком якої реформи став коментар історика: «Підлеглі території втрачали племінні назви, натомість їх поступово починали називати землями за головним містом: Київська земля, Чернігівська земля, Переяславська земля, Новгородська земля тощо»?

А адміністративної

3. Наслідок битви під Ярославом (1245 р.)

Г розгром угорсько-польських військ і їх союзників, злам опору бояр, остаточне утвердження князя Данила в Галичі, серйозна поразка Угорщини

4. На фото зображена

В ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях

5. Прочитайте уривок і вкажіть назву документа, звідки наведено цитату.

«Государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях жагуче бажає і просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські та руські землі навіки приєднати до королівства Польського...»

В Кревська унія

6. Передумови виникнення козацтва

А постійні напади турків і татар, посилення феодального гніту, прагнення освоїти нові землі

7. Місто, де споруджено ансамбль Катедрального костелу, до якого входить каплиця Боїмів, зображена на фото

Г Львів

8. Головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

В ліквідація особистої залежності селян від феодалів (кріпацтва)

9. Наслідок Бахчисарайського договору

В договір між Московським царством і Османською імперією про кордон по Дніпрові, а територія між Південним Бугом і Дніпром 20 років мала бути незаселеною

10. Сутність виділеної на карті території (включно із заштрихованою частиною)

Г територія, на яку поширювалася влада гетьмана Івана Мазепи в 1704-1709 рр.

11. Прочитайте уривок з указу Катерини II та вкажіть рік його видання.

В 1783 р.

12. Митець, автор скульптурної групи святого Юрія Змієборця на фасаді собору святого Юра у Львові, а також скульптур на ратуші м. Бучача, зображених на фото

А Йоганн Пінзель

13. Наміри Наполеона І щодо України перед російсько-французькою війною 1812 р.

Г розділити на кілька частин під владою різних держав

14. Автор картини «Катерина», репродукцію якої наведено

Г Тарас Шевченко

15. Причини еміграції значної частини населення Західної України наприкінці XIX - на початку XX ст.

А важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення

16. Твір, автором якого є письменниця, зображена на портреті Івана Труша.

А «Давня казка»

17. Установіть відповідність.

1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д.

18. Установіть відповідність.

1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д.

19. Установіть послідовність культурних подій.

Б, А, Г, В.

20. Установіть послідовність підписання мирних договорів між Московським царством (Російською імперією) та Османською імперією, які стосувалися українських земель.

А, В, Г, Б.

21. Укажіть основні наслідки запровадження християнства в Київській Русі.

1, 2, 4.

22. Укажіть характерні риси розвитку економіки Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

1, 3, 5

Зворотній зв’язок