Варіант 6

1. Галузь історичної науки, яка вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства

А археологія.

 

2. Укажіть війну, події якої позначено на карті стрілками.

Г скіфо-перська війна.

 

3. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я князя, про якого йдеться.

Г Ярослав Мудрий.

 

4. Укажіть ім’я митця, про якого йдеться в уривку з «Києво-Печерського патерика».

Б Алімпій.

 

5. Місто, де в 1160 р. збудований Успенський собор, сучасний вигляд якого зображено нижче

А Володимир.

 

6. Назва зображеної на фото архітектурної споруди

А Вірменський собор у Львові.

 

7. Наслідок Люблінської унії

Г українські землі ввійшли до складу Речі Посполитої під владою Польщі.

 

8. Наслідки «Ординації Війська Запорізького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої»

Г фіксація реєстру в шість тисяч, ліквідація козацького самоврядування, заборона козацького судочинства, керівництво реєстровцями мали здійснювати урядові комісари.

 

9. Сутність поняття «великий згін»

В наказ гетьмана Івана Самойловича перегнати населення Південної Київщини на Лівобережжя, щоб не дати можливості ворогам збільшувати свої лави за рахунок українців Правобережжя.

 

10. Маляр, який написав ікону «Вознесіння Христове», зображену на фото

Б Йов Кондзелевич.

 

11. Укажіть виділений на карті район дій опришків на чолі з Олексою Довбушем.

А 1.

 

12. Прочитайте уривки з документа й укажіть назву організації, правилом для якої він був.

Г Товариство об’єднаних слов’ян.

 

13. Головна спрямованість діяльності «Руської трійці»

А прагнення внести революційні зміни в тогочасну літературу — запровадити у ній вживання української народної мови.

 

14. Автор картини «Дівчина з Поділля», репродукцію якої наведено

В Василь Тропінін.

 

15. Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:

А селянин мав право вимагати йому виділення землі в одному масиві — «відрубі», а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати «хутір».

 

16. Група людей, яка надала фінансову і моральну підтримку для заснування у Львові Літературного (згодом — Наукового) товариства імені Тараса Шевченка

Г українці з Наддніпрянщини, люди з певним достатком, меценати, зокрема письменник Олександр Кониський.

 

17. Установіть відповідність між назвами документів і кількістю козацького війська.

1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б.

 

18. Установіть відповідність між іменами діячок культури та галузями, у яких вони працювали.

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В.

 

19. Установіть послідовність.

Г, Б, В, А.

 

20. Установіть послідовність селянсько-козацьких повстань за прізвищами їх ватажків.

Б, А, Г, В.

 

21. Укажіть події, які були спробами зберегти автономію українців у Великому князівстві Литовському.

1, 2, 4.

 

22. Укажіть причини розгортання і посилення гайдамацького руху на Правобережжі у XVIII ст.

1,3,7.

Повідомити про помилку