Варіант 9

1. Князь, родину якого намальовано на поданій мініатюрі з «Ізборника», та назва зображеного на фото храму, будівництво якого він започаткував.

В Святослав Ярославич, Успенський собор Києво-Печерської лаври

 

2. Галицько-волинський князь, територію держави якого на початку правління виділено на карті жирною лінією.

Г Юрій І Львович.

 

3. Прочитайте уривок і вкажіть державу, у якій відбулася описана подія.

Б Литовсько-Руська держава.

 

4. Найважливіші соціальні верстви, з яких формувалося козацтво.

В промисловики-уходники та кріпаки-втікачі.

 

5. Прочитайте факти біографії діяча й укажіть його ім’я та прізвище.

В Петро Могила.

 

6. Укажіть дати подій, позначених на карті.

А 1648-1649 рр..

 

7. Історичний діяч, якого було обрано гетьманом на козацькій раді під Германівкою, а також титул, який йому пізніше присвоїли турки

Г Юрій Хмельницький, князь Сарматії та України, володар Війська Запорізького.

 

8. Прочитайте уривок з документа й укажіть назву органу, у якому мали бути відповідні порядки.

В Правління гетьманського уряду.

 

9. Ставлення запорізьких козаків до російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

Б відіграли помітну роль на боці Росії.

 

10. Програмне положення «Руської правди» Павла Пестеля

А збереження цілковитої політичної єдності українських і російських земель у майбутній Російській республіці.

 

11. Архітектурний стиль, у якому збудована Успенська соборна церква Почаївської лаври, зображена на фото

А бароко.

 

12. Статус, який мало Королівство Галичини та Лодомерії наприкінці XVIII ст.

А адміністративний округ Австрійської держави.

 

13. Місто, одним із символів якого є зображений на фото пам’ятник

Б Одеса.

 

14. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

А Валуєвський циркуляр.

 

15. Чинник, який мав важливе значення для процесу створення українських політичних партій у Галичині в другій половині XIX ст.

В поширення європейських політичних ідей, їх поєднання з внутрішніми факторами.

 

16. Автор першого національного історичного роману та його назва

Б Пантелеймон Куліш, «Чорна рада».

 

17. Установіть відповідність між храмами та містами, у яких вони збудовані.

1-В, 2-Б, 3-Д, 4-А.

 

18. Установіть відповідність.

1-А, 2-Г, 3-Д, 4-В.

 

19. Установіть послідовність подій.

Б, А, Г, В.

 

20. Установіть послідовність правління гетьманів.

А, В, Б, Г.

 

21. Укажіть основні досягнення людей у період мезоліту.

3, 4, 6.

 

22. Укажіть основні форми соціального протесту українського населення в 1-й половині XIX ст.

1, 3, 4.

Зворотній зв’язок