Варіант 10

1. Про те, «звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля постала», оповідає
Г «Повість минулих літ».

2. Село Чорнухи на Полтавщині, Києво-Могилянська академія, придворна хорова капела в Петербурзі, сопілка і вівця, мандрівне життя, ідея «сродної» праці — це штрихи до життєвого і творчого шляху
Г Г. Сковороди.

3. До одного літературного роду належать твори
Г «Інститутка», «Чорна рада».

4. Марія Вілінська відома в українській літературі під псевдонімом
Б Марко Вовчок.

5. До козацьких літописів НЕ належить
Г «Повість минулих літ».

6. Слова «О мої синовці... Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити, А собі слави шукати...» промовляє у «Слові...»
Б Святослав.

7. «Золото — не дівка!..» — героїня твору
Г Івана Котляревського.

8. Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди
А «De Libertae».

9. Мандрівним філософом називають
Г Григорія Сковороду.

10. У творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним...» Т. Г. Шевченко звертається до всіх українців, але насамперед до
Б інтелігенції.

11. «Караюсь, мучусь, але не каюсь» — це кредо
А Тараса Шевченка.

12. Героїчною поемою за жанром є твір
Г «Слово о полку Ігоревім».

13. Православні братства
А створювали українські школи і засновували друкарні

14. У Львові 1574 року Іван Федоров видав
В Апостол та «Буквар», що є першими друкованими книгами в Україні.

15. Прометей та Орел є образами-символами твору
В Тараса Шевченка.

16. Характерними ознаками бароко є
Г підкреслена урочистість, декоративність, релігійне забарвлення, метафоричність мови, чудернацьке, незвичне.

17. Установіть відповідність між прізвищами письменників та псевдонімами, під якими вони відомі в літературі
1-Б Лариса Косач — Леся Українка
2-В Марія Вілінська — Марко Вовчок
3-Г Ольга Косач (Драгоманова) — Олена Пчілка
4-А Григорій Квітка — Основ’яненко

18. Установіть відповідність між героями одного твору
1-Г Терпилиха — Микола
2-Б Устина — Прокіп
3-А Анхіз — Сивілла
4-В Петро Шраменко — Сомко

19. Установіть відповідність між авторами та їх творами
1-Д Є. Гребінка — «Човен»
2-Б Марко Вовчок — «Інститутка»
3-Г М. Гоголь — «Тарас Бульба»
4-А П. Гулак-Артемовський — «Рибалка»

20. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать
1-В Прометей — поема
2-Б Кирило Тур — роман
3-Г Бджола, Шершень — байка
4-А Остап і Андрій — повість

21. «Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово», — такими словами починається книга Біблії під назвою
Євангеліє від Івана.

22. Першою систематично викладеною історією української козацької держави є
«Літопис Самійла Величка».

23. Найпоширенішими жанрами давньої літератури є
літопис, житійна проза, панегірики, апокрифи, шкільна драма, ода.

24. За жанром твір Марка Вовчка «Інститутка» —
соціальна повість.

25. Які ідеали втілено в «Повчанні» Володимира Мономаха?
До найвизначніших пам’яток письменства Княжої доби належить «Повчання...» Володимира Мономаха. Володимир Мономах був не тільки великим князем Київським, а й визначним діячем культури, творцем української духовності. «Повчання...» розпочинається короткою самохарактеристикою і з’ясуванням обставин, за яких князь узявся за перо. Він указує мету своєї праці: «Сидячи на санях, помислив я в душі своїй і воздав хвалу Богові...» Володимир Мономах заповідає дітям бути щедрими душею, віддавати себе
іншим, любити людей. Він звертається до своїх дітей: «Найперше задля Бога і душі своєї страх майте Божий у серці своїм і милостиню чиніть щедру, бо се єсть початок усякому добру». Сам автор на початку «Повчання...» розкриває його подальшу композицію: твір складають два компоненти — вибрані місця із Псалтиря та писань святих отців, а далі — власні повчання та приклади з життя. Завершується «Повчання...» зверненням до дітей і кінцівкою про Божу опіку, яка є «ліпшою від людської». Багато цитат мають виховний зміст. Покаяння, сльози, милостиня — цими трьома ділами можна позбутися гріхів своїх: «Не забувайте трьох діл тих...»; «Якщо вам Бог зм’якшить серце, то сльози свої пролийте за гріхи свої». Таких звернень у «Повчанйі...» багато.

Князь розповів дітям також про своє життя, військові походи. Це своєрідна хроніка подій за часів його князювання. Наведені приклади так само мають повчальний характер. Він говорить про обов’язки князя перед народом. Усе життя володаря має бути сповненим релігійності й високим почуттям громадянського, державного обов’язку. «Не дайте... шкоди діяти», «Не погубляйте ніякої душі християнської». «Паче всього — гордості не майте в серці і в умі». Бог і Русь — ці два ключові слова становлять саму суть «Повчання...».

До власне «Повчання...» додається витримана в елегійних і водночас суворих та патетичних тонах «Грамотиця до князя Олега Святославича». Вона належить до найліричніших релігійних текстів і за жанром примикає до Псалмів. У ній Володимир Мономах оплакує сина Олега, який загинув у міжусобній війні, просить звільнити з полону невістку-удовицю, яку порівнює з горлицею. Твір Мономаха пронизує заклик: «Руської землі не погубім!»

Отже, у «Повчанні» Володимира Мономаха втілено загальнолюдські ідеали добра і справедливості. А Євген Маланюк називав Мономаха прикладом суцільно гармонійної української людини.

Повідомити про помилку