Варіант 14

1. Слова
Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка
І обличителя жестоких
Людей неситих
Т. Шевченко сказав про
В Марка Вовчка.

2. «Сад божественних пісень» — назва В найвідомішої в поетичній спадщині Г. Сковороди збірки.

3. Уривок
Ой де ж вона впала?
— На вдовинім полі.
Кого ж вона вбила?
— Вдовиного сина,
узято з
Б балади.

4. Зразком доби монументалізму є Г «Повість минулих літ».

5. Прийом сну наявний у творі Б Т. Шевченка.

6. Оспівує свободу і возвеличує Б. Хмельницького Б Г. Сковорода.

7. Три частини: політ над Україною, Сибіром, перебування в Петербурзі, прийом — подорож уві сні — характерні ознаки композиції твору Т. Шевченка В «Сон» («У всякого своя доля...»).

8. Твори «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», «До Основ’яненка» об’єднує А жанр.

9. До одного літературного роду належать твори А «Всякому місту — звичай і права», «Заповіт».

10. Гурток «Руська трійця» в Галичині заснували Г М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький.

11. «Юриста завзятий і хапун такий...» — так сказано про героя твору В «Наталка Полтавка».

12. Українською мовою Біблію НЕ перекладав А Г. Квітка-Основ’яненко.

13. Твір, що започаткував новий український театр, — Г «Наталка Полтавка».

14. Словами
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть
передрікає вічну славу
Г І. Котляревському Т. Шевченко.

15. Розповідь про зваблення дівчиною-русалкою молодого рибалки, котрий піддався її чарам і пропав на дні ріки, — тема твору, автором якого є А П. Гулак-Артемовський.

16. «...Був молоденький..., / Та був одвага і завзятий, / Силач, козак лицарковатий...» — персонаж поеми І. Котляревського «Енеїда» Б Евріал.

17. Установіть відповідність
1-Д «Маруся» — перший прозовий твір нової української літератури
2-Б «Повість минулих літ» — зразок монументалізму
3-В «Чорна рада» — перший в українській літературі історичний роман
4-Г «Енеїда» — перший твір, написаний живою народною мовою

18. Установіть відповідність
1-Г «Наталка Полтавка» — соціально-побутова драма
2-Б «Енеїда» — бурлескно-травестійна поема
3-А «Маруся» — сентиментально-реалістична повість
4-В «Рибалка» — балада

19. Установіть відповідність між видами пісень, які використані в п’єсі «Наталка Полтавка», та їх назвами
1-Б лірична — «Віють вітри, віють буйні»
2-А жартівлива — «Дід рудий, баба руда»
3-Г історична — «Гомін, гомін, гомін, гомін по діброві»
4-В бурлацька — «Та йшов козак з Дону...»

20. Установіть відповідність
1-А П. Куліш — Вороніж Глухівського повіту, Тула, хутір Мотронівка
2-Г Т. Шевченко — Моринці, Петербург, Кос-Арал
3-Д Марко Вовчок — Орловська губернія, Харків, Немирів на Вінничині
4-В Г. Квітка-Основ’яненко — слобода Основа під Харковом, проща до Озерянського монастиря, організація «Товариства добродіяння»

21. Автором першої соціальної повісті є (записати ім’я, прізвище) Марко Вовчок.

22. Письменник, перекладач, автор підручників та правопису — П. Куліш.

23. «Тупий школяр — і геніальний письменник; великий гуморист, сміхотун та вигадник і не менший песиміст... прихильник особистого морального самовдосконалення — і джерело протесту проти громадського ладу, українець, що з поетизмом та любовію ставився до рідного краю, — і виключно російськомовний письменник», — так С. Єфремов сказав про М. Гоголя.

24. Зображення історичних подій у Ніжині 1663 р. — доби Руїни — є темою твору (записати прізвище автора і назву твору) П. Куліша «Чорна рада».

25. Яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик?

Однією з визначних оригінальних пам’яток давньоукраїнської писемності є Києво-Печерський патерик. Ця книга належить до житійних, тобто до творів про життя осіб, яких церква оголосила святими. До патерика увійшли твори, присвячені історії Києво-Печерського монастиря, його ченцям, подвижникам і святим. Автори цієї пам’ятки намагалися показати читачеві всю велич духовних устремлінь своїх персонажів, їхню смиренність і жертовність, боротьбу з підступними темними силами.

Написання основного тексту пам’ятки вчені датують другою половиною XI — першою половиною XII ст. Воно тісно пов’язане зі становленням давньоукраїнського літописання, вітчизняними оповіданнями про життя ченців, яких церква оголосила святими, а також із сюжетними мотивами іноземних патериків. За основу твору взято листування між ченцем Києво-Печерського монастиря Полікарпом і володимиро-суздальським єпископом Симоном. Полікарп скаржиться своєму другові Симону, що в монастирі принижують і зневажають його талант. У відповідь Симон наводить кілька оповідей із життя печерських ченців, які стали святими завдяки аскетизму, смиренності й постійній праці, чим і вражає Полікарпа, який згодом доповнює листування низкою інших оповідей.

Тематика збірки:
• історія Києво-Печерського монастиря (реальні та легендарні сюжети);
• розповідь про діяльність засновників Лаври — Антонія і Феодосія;
• відомості з історії Київської Русі, зокрема Києва.

Патерик увібрав чимало фактів тогочасної дійсності, з яких можна дізнатися про історію України. Цей твір возвеличив Києво-Печерську лавру як твердиню православ’я, збагатив літературу оригінальними зразками письменства, мав виховне значення, сприяв поширенню писемності (патерик багато разів було переписано, а з розвитком друкарства видрукувано одним з перших). Він сприяв міжнародному престижу Київської Русі, оскільки був доступним для читання іноземцям, які могли більше дізнатися про велич та історію Києва.

М. Грушевський назвав Києво-Печерський патерик «золотою книгою українського письменного люду». Він писав: «Патерик» і «Кобзар» — се були дві найпопулярніші українські книги». Києво-Печерський патерик підсумував розвиток оригінальної літератури ХІ-ХІІ ст.

Повідомити про помилку