§ 1. Інформатика та інформаційне суспільство

Працюємо самостійно
1.
Проаналізуйте визначення:
а) інформаційного процесу, інформаційної технології, інформаційної системи;
б) інформаційної культури, інформаційної грамотності, ІКТ-компетентності — та побудуйте відповідні схеми для порівняння.

а)

Інформаційний процес Інформаційна технологія Інформаційна система
послідовна зміна уявлення про інформацію або (та) її стану в результаті дії, яка з нею виконується. Такою дією є — створення, збирання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, зберігання, використання, захист, знищення інформації. сукупність методів, процесів і засобів обробки інформації (з метою її збирання, опрацювання, розповсюдження, показу, зберігання, використання). сукупність апаратних, програмних засобів і організаційне забезпечення для обробки та збереження інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

б)

Інформаційна культура Інформаційна грамотність ІКТ-компетентності
вміння використовувати оптимальні способи, методи та засоби поводження з будь-якою інформацією для вирішення теоретичних і практичних задач. наявність знань і вмінь для вірної ідентифікації інформації, потрібної для вирішення певної проблеми або виконання певного завдання. здатність до засвоєння відповідних знань і розв'язання завдань у своїй діяльності за допомогою ПК.

2. Опишіть інформаційні процеси, які відбуваються під час вашої навчальної діяльності. Наведіть приклади технологій і засобів реалізації цих процесів.
Під час навчальної діяльності відбуваються всі існуючі інформаційні процеси (отримання, пошук, опрацювання, використання, подання та інші); прикладами технологій та засобами, які при цьому використовуються можуть бути: мультимедійні-, хмарні-, Інтернет-технології, різноманітні програмні засоби (наприклад, пакет застосунків Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Picture Manager).

3. Які матеріали розміщуються на навчальних сайтах? Чи всі матеріали можна вільно використовувати? Чи завжди потрібно сплачувати за використання навчальних матеріалів? Для подання відповіді створіть презентацію, на підтвердження своїх висновків наведіть екранні копії відповідних сайтів.
Для відповіді та створення презентації з даного питання можна скористатись матеріалами у відповіді М« 6 (Працюємо в парах) цього параграфу.

Повідомити про помилку