§ 12. Комп’ютерна модель

Працюємо в парах

1. Обговоріть, у чому подібність і відмінність етапів створення інформаційної та комп’ютерної моделей. Подайте результати свого обговорення в текстовому документі, використовуючи відповідну схему.
Схожість та відмінність етапів створення інформаційної та комп’ютерної моделі:

  КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ   ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ
Етапи
створення

І. Постановка та аналіз задачі.

II. Побудова інформаційної моделі.

III. Розробка методу та алгоритму дослідження.

IV. Розробка комп’ютерної моделі.

V. Проведення комп’ютерного експерименту.

А. Визначення параметрів моделі та виявлення взаємозв’язків між ними.

Б. Оцінювання параметрів, які є впливовими та мають бути враховані при побудові, а якими можна нехтувати.

В. Введення системи умовних позначень (здійснення опису залежкостей між параметрами моделі).

Г. Отримання знакової інформаційної моделі

Якщо оцінювати в загальному вигляді етапи побудови інформаційної та комп'ютерної моделі (без деталізації), то вони подібні. Оскільки комп’ютерна модель — це інформаційна модель, подана у знаковій формі та втілена за допомогою ПК.

2. Обговоріть, до якого типу комп’ютерних моделей можна віднести платформу BioDigital. Чим вона подібна до онлайнового сервісу ZygoteBody?
Сервіс ZygoteBody та платформа BioDigital відносяться до наочних графічних комп'ютерних моделей, та знайомлять користувачів з анатомією людини.

4. Розгляньте карту польотів літаків у реальному часі (мал. 12.15). Визначте, чи є в небі літак поблизу вашого місця проживання, змінивши масштаб карти. Обговоріть, чи можна вважати такий сервіс комп’ютерною моделлю й до якого типу її слід віднести.
Сервіс польотів літаків у реальному часі також є наочною графічною комп’ютерною моделлю.

Працюємо самостійно

1. Відвідайте віртуальну 3D-екскурсію до історико-археологічного музею «Прадавня Аратта — Україна» в с.Трипілля на Київщині (мал. 12.16). Визначте, які інструменти сервісу можна використати, щоб відвідати зали експозиції, розглянути стелю чи підлогу приміщення, змінити відстань до експоната, розглянути експозицію ліворуч, праворуч або взагалі «повернутися» навколо осі перегляду. Створіть інформаційну модель — інструкцію з роботи із сервісом. Зробіть висновок про те, чи можна вважати цей сервіс комп’ютерною моделлю музею.
Даний сервіс можна вважати комп’ютерною моделлю музею.

2. Відкрийте у вікні браузера сервіс Динамічна періодична система хімічних елементів. Оберіть один з хімічних елементів у таблиці та скористайтесь усіма режимами, які можна отримати у вкладках Вікіпедія, Властивості, Орбіталь, Ізотопи, Compounds (Сполуки). Складіть список об’єктів, які використані в середовищі. Зробіть висновок про те, які комп’ютерні моделі можна подавати за допомогою цього сервісу.
Сервіс Динамічна періодична система хімічних елементів є також наочною графічною комп’ютерною моделлю.

3. Зробіть висновок про те, які комп’ютерні моделі можна подавати за допомогою цього сервісу. Для підтвердження своїх здогадок знайдіть додаткові відомості в Інтернеті про WolframAlpha.
Сервіс є набором обчислювальних алгоритмів (відповідно обчислювальною комп’ютерною моделлю) з величезною базою найрізноманітніших предметів та галузей.

Повідомити про помилку