§ 1.1. Інформатика та інформаційні технології

Виконайте завдання

2*. Використовуючи матеріал пункту підручника, створіть у текстовому процесорі схему класифікації інформаційних технологій.

3. Використовуючи матеріали з Інтернету, підготуйте повідомлення про розроблені в Україні комп’ютери перших трьох етапів становлення комп’ютеризованих інформаційних технологій.
Перший комп’ютер було створено в Україні 66 років тому (1951 р.) під керівництвом академіка Лебедєва Сергія Олексійовича в лабораторії Інституту електротехніки АН УРСР. Машина називалась «МЕОМ» — Мала електронна обчислювальна машина. В ній налічувалось 6000 електронних ламп, і вона з трудом вмістилася в лівому крилі гуртожитку колишнього монастирського селища Феофанія (займала кімнату площею 60 м2). На проектування, монтаж та налагодження «МЕОМ» пішло 3 роки, в створені машини брали участь 12 інженерів, 15 техніків та монтажниць. У 1952 році «МЕОМ» була практично єдиним комп’ютером, на якому обчислювали різиоманітні науково-технічні задачі з області механіки, термоядерних процесів, статистичного контролю якості, космічних польотів і ракетної техніки, ліній електропередачі.

«МЕОМ» використовували аж до 1957 року, а потім розібрали на частини та передали в Політехнічний інститут у м. Києві.

1957 року було створено першу в Україні асинхронну ЕОМ «Київ». Розробку, дослідження та проектування проводив майже той самий колектив, який розробляв «МЕОМ», головним ініціатором розробки став директор Інституту математики АН УРСР — Гнєденко Б. В. З 1956 року керівництво проектом здійснювалось Глушковим В. М. Ним була викопана серія унікальних на той час експериментів з машинного розпізнавання простих геометричних фігур, штучного інтелекту, автоматичного синтезу функціональних схем, моделювання автоматів для розпізнавання друкованих та рукописних текстів. Також на ЕОМ «Київ* була реалізована одна з перших систем управління базами даних реляційного тину. 1961 року в Обчислювальному центрі АН У PCP була створена цифрова напівпровідникова керуюча машина широкого призначення «Дніпро». Це перша ЕОМ, що серійно випускалася з 1961 до 1971 року. Основним її призначенням був контроль та управління безперервними технологічними процесами та складними фізичними експериментами. Також ЕОМ «Дніпро» використовували для вивчення процесів у період їх алгоритмізації. Окрім перших досягпснь в області комп’ютеризованих інформаційних технологій були іце й інші досягнення вітчизняних вчених в цьому напрямку. До найбільш визначних відносяться: ЕОМ «Промінь» (1964 р.), МИР-1 (1965 р.), МИР-2 (1969 р.), МИР-3 (1972 р.). Було здійснено їх масове серійне виробництво. Ці розробки виконував значний колектив науковців: В. М. Глушков, С. Б. Погребинський, О. А. Лети-чевський, Ю. В. Благовєщенський та інші.

4. Підготуйте для своїх однокласників добірку сайтів, що допоможе вивченню одного з навчальних предметів (за вказівкою вчителя) у 9-му класі.

Добірка сайтів для вивчення української мови:

 • http:/lcorp.ulif.org.ua — сайт Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, містить різноманітні матеріали, у тому числі словники;
 • http://mova.hreschatic.kieu.ua — «Уроки державної мови»;
 • http://www.nbuv.gov.ua/    електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
 • http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm — електронний підручник сучасної української мови;
 • http://www.nouamova.com.ua/ — проект розвитку української мови;
 • http://www.lingvo.ua — он-лайн словник, містить переклади, приклади використання, тлумачення тощо;
 • https://www.br.com.ua — тлумачний словник;
 • http://sum.in.ua/ — он-лайн академічний тлумачний словник (1970-1980);
 • ttps://translate.google.com.ua — перекладач;
 • http://ukrbooks.com/ua/ — твори українських та зарубіжних письменників;
 • https://mriya urok.com/categories/ukrayinska-mova/ — ресурс з відеоуроками.

5. Використовуючи матеріали Інтернету, підготуйте повідомлення про перспективу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на найближчі 5-10 років.

У найближчі роки інформаційні технології будуть вдосконалюватись та розвиватись. Усе більшої популярність пабудуть мобільні технології та програмні продукти для них. Але иайперспсктивнішу ланку, на мій погляд, займуть хмарні технології. Зросте число користувачів хмар різних типів (приватні, ком’юніті, публічні, гібридні). Хмари, які існують, будуть розвиватись та розширювати діапазон сервісів для користувачів, також з’являться нові. Аналізуючи тренди та розвиток інформаційних, комп’ютерних, мережевих і телекомунікаційних технологій, можна зробити висновок, що це об’єктивна реальність.

З кожним роком зростатимуть зони охоплення територій глобальними комп’ютерними мережами, збільшиться швидкість передачі інформації. Пошириться використання в побуті та промисловості спеціалізованих пристроїв, які одержують інформацію з комп’ютерних мереж («розумні» речі, системи навігації, «розумний» будинок, всі вони інтегруються в єдину систему). Цей напрямок сприяє розвитку та поширенню хмарних технологій, з іншого боку, використання хмарних технологій сприяє підключенню до хмар все більшої кількості користувачів, які бажають отримувати запропоновані ресурси. Розвиток хмарних технологій оптимізуе для звичайних користувачів роботу з комп’ютерними мережами та самим комп’ютером, зробивши її більш ефективною, легкою.

Повідомити про помилку