§ 1.2. Інформаційні системи. Інтелектуальна власність та авторське право

Виконайте завдання

1. Відділення одного з банків розміщені в кожному з районів України. Банк має мережу терміналів для видачи готівки, оплати за користування мобільними телефонами та побутових послуг тощо. Опишіть, чи є структура банку інформаційною системою. Якщо так, то визначте апаратні засоби, які використовуються для забезпечення її роботи.

Структура банку є інформаційною системою. Для забезпечення роботи використовують наступні апаратні засоби: сервери, комп’ютери, планшети (інші портативні ПК), банкомати, термінали.

2. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:
а) кулінарна книга;
б) регулювальник руху автомобільного транспорту;
в) датчик температури навколишнього середовища;
г) система забезпечення безпеки авіаційних польотів;
д) міська телефонна довідкова служба.
Відповідь обґрунтуйте.

Будь-який пункт з наведених може бути інформаційною системою. Кулінарна книга є інформаційною системою, оскільки являє собою результат її функціонування (інформаційна продукція — книга), система збереження, пошуку, розповсюдження певної інформації (рецептів). Регулювальник руху автомобільного транспорту задовольняє та регулює конкретні інформаційні потреби в рамках своєї діяльності. Датчик температури навколишнього середовища дозволяє з високою точністю проводити вимірювання та фіксувати дані в найрізноманітніших середовищах. Так і система забезпечення безпеки авіаційних польотів, і міська телефонна довідкова служба є інформаційними системами, оскільки являють собою основний концепт цього поняття — сукупність взаємопов’язаних елементів, які призначені для реалізації певних інформаційних процесів.

4. Знайдіть в Інтернеті три різних означення інформаційного суспільства. Складіть порівняльну характеристику цих означень. Визнач те, яке з них, на вашу думку, більш повне.

Інформаційне суспільство — це
теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і’знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. гуманітарна категорія, що описує якісні суспільні трансформації, зміщення акцентів із виробничої до невиробничої сфер, зміну характеру інформаційних потоків, групових та індивідуальних ідентичностей. суспільство, яке ґрунтується на інформації.

Порівнюючи визначення, можна сказати, що перше є більш історичне (сформульоване як припущення, а не констатація), друге є сучасним трактуванням у науковому розумінні поняття «інформаційне суспільство», воно є достатньо повним, щоб розкрити його суть. Але на мою думку, третє визначення (Парламентська Асамблея Ради Європи, 1997) є зрозумілим та лаконічним.

5. За матеріалами пункту складіть схему складових інформаційної культури.

Схема складових інформаційної культури:

6. Підготуйте за матеріалами законодавства України повідомлення про об’єкти, які не є об’єктами авторського права.

Ознайомившись з матеріалами Цивільного кодексу України, можна виділити такі об’єкти, які не є об’єктами авторського права: акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення та ін.) та їх офіційні переклади; державні символи України, затверджені органами державної влади, грошові знаки, емблеми тощо; повідомлення про новини дня або інші факти, які мають характер звичайної прес-інформації.

Повідомити про помилку