§ 6.1. Табличні величини

Виконайте завдання

1-2. Запишіть виконання наведеного фрагмента для табличної величини, значеннями елементів якої є числа...
Для виконання завдання 1, 2 необхідно просто додати наведені рядки коду в попередньо реалізовані проекти, змінивши при цьому опис розділу змінних під умову. У першому завданні реалізовано фрагмент коду, який знаходить добуток п’яти наведених елементів; у другому завданні результатом виконання проекту з наведеним фрагментом буде знаходження суми квадратів чотирьох елементів масиву, які дано за умовою.

3. Запишіть рядок оголошення змінних типу таблична величина:
а) з іменем х, що складається з елементів дійсного типу з номерами від 1 до 50;
б) з іменем mas, що складається з елементів дійсного типу з номерами від 10 до 35;
в) з іменем tab, що складається з елементів цілого типу з номерами від -7 до 12.
Скільки елементів у кожній із цих табличних величин?

а) var х: array [1..50] of real; // елементів масиву 50
б) var mas: array [10..35] of real; // елементів масиву 26
в) var tab: array [1..20] of integer; // елементів масиву 20 (від –7 до 12).

4. Запишіть фрагмент програми, що вводить значення в табличну величину з 8 дійсних чисел, які містяться в рядках багаторядкового текстового поля.
Фрагмент програми, що вводить значення в табличну величину з 8 дійсних чисел, які міститься в багаторядковому текстовому полі:

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [0..7] of real;
i: integer;
begin
for i: = 0 to 7 do
a[t]: = StrToFloat(Memo1.Lines[i]);
...
end;

5. Запишіть фрагмент програми, що виводить значення елементів табличної величини з 11 чисел у рядки багаторядкового текстового поля.

...
Memo2.Clear;
For i: = 0 to 10 do
Memo2. Lines.Append(FloatToStr(a[i]));
end;

6. Створіть проект, у якому вводяться значення елементів табличної величини з 8 цілих чисел, кожне із цих чисел збільшується на 17 і результати виводяться в інше багаторядкове текстове поле. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.1.6, створеній у вашій папці.

procedure TForm 1. Button 1 Click (Sender: TObject);
var a: array [0..7] of integer;
i: integer;
begin
for i: = 0 to 7 do
a[i]: = StrToInt(Memo1.Lines[i]);
for i: = 0 to 7 do
a[i]: = a[i] + 17;
Memo2.Clear;
For i: = 0 to 7 do
Memo2. Lines.Append(IntToStr(a[i]));
end;

7. Створіть проект, у якому вводяться значення елементів табличної величини із 6 дійсних чисел, кожне із цих чисел множиться на 3 і результати виводяться в інше багаторядкове текстове поле. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.1.7, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [0..5] of real;
i: integer;
begin
for i: = 0 to 5 do
a[i]: = StrToFloat(Memo1.Lines[i]);
for i: = 0 to 5 do
a[i]: = a[i] * 3;
Memo2.Clear;
For i: = 0 to 5 do
Memo2. Lines. Append(FloatToStr(a[i]));
end;

8. Створіть проект, у якому значення елементів табличної величини з 12 елементів визначаються за правилом 3 * i - 2, де і — порядковий номер елемента в цій табличній величині. Значення елементів табличної величини виведіть у багаторядкове текстове поле. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.1.8, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [0..11] of real;
i: integer;
begin
for i: = 0 to 11 do
a[i]: = StrToFloat(Memo1.Lines[i]);
for i: = 0 to 11 do
a[i]: = 3 * a[i] - 2;
Memo2.Clear;
For i: = 0 to 11 do
Memo2. Lines.Append(FloatToStr(a[i]));
end;

Повідомити про помилку